Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İnsan..

Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde mutlaka bir halife yaratacağım demişti. Demişlerdi ki:
Orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz, sana hamd ederek seni tespih etmekteyiz ya; ben, sizin bilmediğinizi bilirim demişti. { Bakara 30 }

"..Onu (Toprağı-Bedeni) düzenleyip, Ruhumdan üflediğimde, ona secdeye kapanın." { Hicr 28 }

Gerçekten biz "İnsan"ı en güzel bir sûrette yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına çevirdik.
{ Tin 4,5 }

"..hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah’ın Vechi (Zat’ı) işte oradadır.." { Bakara 115 }

“Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkâr ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir.” { Fatır 39 }

"Kim Allah Teâlâ Hazretleriʼnin rızâsı için bir derece tevâzû gösterirse (alçak gönüllü olursa), Allah onu bu sebeple bir derece yükseltir. Kim de Allâh’a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i sâfilîne (aşağıların aşağısına) atar.” { sav }

Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan Nur'a çıkarır.
İnkar edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur.

Onları Nur'dan alır

karanlığa götürür.

İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. { Bakara 257 }

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.” { Araf 172 }

Saf saf Rabbine arz olundular (sunulacaklar). Andolsun ki siz, Bize, ilk yarattığımız gibi geldiniz (geleceksiniz). Hayır, size vaadedileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. { Kehf 48 }

"Kalbin körelmesinin sebebi, Rabbinden uzun süre uzak kalması nedeniyle, unutma, gaflet ve perdelerin zulumâtıdır. Gafletin sebebi, emr-i İlâhînin hakikatini bilmemektir. Bu cehlin sebebi; kibir, kin, haset, cimrilik, kendini beğenme, gıybet, iftira ve yalancılık gibi kötülenen zulmânî sıfatların onu kaplamasıdır. Aşağıların aşağısına (esfel-i sâfilîn) inmesinin sebebi, işte bu sıfatlardır."
{ Abdulkadir Geylani (ks)

Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine Hakkı tavsiye edenler 
ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. { Asr 3 }

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. { Hucurat 13 }

Allah'ın izni olmadıkça hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir. { Teğabun 11 }

Ve gerçekten biz, hidayeti işittiğimiz zaman O’na îmân ettik. Artık kim Rabbine îmân ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. { Cinn 13 }

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. { Bakara 177 }

Mü’min olan kadın ve erkekten kim salih amel işlerse, o taktirde ona mutlaka tayyib (temiz, helâl) bir hayat yaşatırız. Ve onları, mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden (bedellerinden), daha ahseni (güzeli) ile mükâfatlandıracağız. { Nahl 97 }