Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Sen O'nu elbette ki kuşatamazsın.. ~ Vahdet-i Vücud ~ Tek ve Bir

Sen O'nu elbette ki kuşatamazsın. Ve O elbette ki Sen'i Bir ve Tek olarak kuşatmaktadır.

Hayvan Mertebesi ~ Kulluk

Hayvan'a ne bir açıklama yapılır ne de o bir açıklama bekler. Hayvan Mertebesi hakkıyla geçilmesi şart, pek yüksek bir Mertebedir. Hayvan olunmadan Kul olunmaz.

Beyin - Kalp ~ İhtiyaç

Senin Asıl İhtiyacın nedir bulmadan, beynin kalbin ebediyen yakanı bırakmayacaktır. Her İnsan için geçerlidir bu.

Tenzih

Rabbini Tenzihte Haddi aşan Kulun, bu Gafletle yeri, Ayrılıktan Uzaklıktan gayrı ne olabilir.

Suret - Sanat ~ Nur ~ Görü-n-en Görü-l-en

İnsanlar kendilerinin "Görü-n-ür-Görü-l-ür" olduğunu zannederler ya; Allah'ın Varlığının Tuzağı ne Hayırlıdır.. Halbuki, Zahir olan, alt Mertebeden Sanatının Eserleri olarak O'dur.. Ve üst Mertebeden, Nurunun Suretleri olarak Zahir olan, yine O'dur.

Rahim Allah - Merhamet ~ Zevk

Anne çocuğunun altını değiştirir hiç çekinmez, şimdi sen büyüdün de, O Rahim olan Allah'ın Büyüklüğü değişti mi sanırsın. O Merhametlilerin en Merhametlisidir. Kibarlık ile O'nun Rahim oluşuna erilmez; O'nun Mahlukatı üzerindeki o ince Zevklerine akıl sır ermez. Özellikle İnsan'a verdiği değer çok değişiktir, çok farklı bir Değerdir; O'nun Büyüklüğü sırf Münezzehliği sırf Yüceliğinde olmadığı gibi, İnsan'a verdiği bu üstünlük de öyle Kibir ile ele geçmez.

Kader

Kader sana hiçbir şekilde Giran gelmemeli. Bak bazen Rüya Aleminde hiçbir iraden olmaksızın hatta benliğinin dahi farkında olmaksızın seni yaşatmaktadır. Hayvanlardan olsun, biraz Kulluk dersi al.. Rüya, bu Alemin dışında bir şey olmadığına göre o hallerinden ibret al, inkar etme, anla! Dileseydi hiçbir Duamıza ne kavli ne fiili hiç icabet etmeden, kendimizden dahi haberimiz olmaksızın yaratabilir yaşatabilirdi.. Kulluk zor geliyorsa işte Rüya Alemi ortada ; öyle ya da böyle Kader'e şaşırma. Normal Aleme gelirsek, Allah bütün bir Zaman, bütün bir Tarih yazmaktadır, elbette senin sınırlı, olsa da olur olmasa da olur iradene-dualarına, keyfi isteklerine her durumda icabet edecek, olduracak değildir. Haddini bil ki Duan makbul olsun, ve kendinden hakikatli bir şekilde haberin olabilsin.

Allah İsmi ~ Hakikat-ı Muhammedî

O'nu nasıl herkes Allah İsmi ile tanımaz ama O'ndan gayrı Muhatab ve İlah yoktur; Muhammed'i de (as) İsmi ile tanımazlar ama ondan gayrı "İnsanlık" yoktur.

Hu ~ Muhabbet ~ İnsan

Sen kendinden Var olmadığın için kendini bilemezsin. Ancak O'ndan Var bulduğun için, O'ndan gayrını bilemezsin. Sen'de Gayrılık zannettiğin, Zatı ile Sıfatı-Esmasının Suretleri, Tecellileridir; Seni Kendi Sırrından Halk etmiş, Suretinde, Ruhundan olduğundan, Sana Muhabbeti Hakk oldu da, Kendinden haberli kıldı. Muhabbet Hakk oldu. Ancak Şart yine O ki, O Nefsine Uymadığı gibi Sen de uyma; yoksa Muhabbetin Manası kalmaz. Sana İhtiyacı olmıyan bir Nefs, Seni başka ne diye Kendi Suretinde yaratmış olsun. Sanat dersen, Muhammed'den (as) Yüce Eser mi var ki, bir de seni yaratsın. Merhamet dersen, Hayvanlar da yeter gelirdi.. Söz uzamasın. Madem Mana Muhabbettir, o halde Nefsine uyma da Muhabbetli ol.

Tasavvuf

Ne Dünyevi ne Uhrevi, ne Maddi ne Manevi bir işimiz var; ancak Allah.

Sığınmak

Sabır olsun, Zevk olsun, Sığınmadan ibarettir.

Zikir ~ Vecd

Allah'ım bize Zevk ver, Zevkimizi artır, artır ki Sabrınla Seni Andığımız gibi Vecdinle de Analım!

Yoktan Yaratma ~ Ateizm - Şirk

Delili göremediklerinde 'yoktan yaratma olamaz' derler.. görseler, bu sefer de 'kendiliğinden oluyor' derler.. Hele ki 'Yok zaten yoktur, Allah vardır' demiş olsan, muhakkak Şirk koşarlar. İşte bunlar onların Cehennemlerinin içeriden sürgülü zincirli kapanmış kapılardır.

Zihin ~ Kalp ~ Ruh - Sır

"Zihin" kavramı Düşüncelere dayatılmışken, "Kalp" kavramı hem Düşünceleri hem Duyguları kap'sar, muhafaza eder. Ama asıl muhafaza "Sır"dadır; Manevi Sabitlik, ve Muhafaza asıl "Sır"da edinilir; İnsan'ın, edindiği Manevi Zâti Varlığıdır. "Ruh" ise hepsinin merkezinde ve kuşatıcı Öz Ben'idir; Sır, Ruh'un Dünya'da "İnsan" oluşunda emanet bulunur; yahut Nefsini sahiplenip, yüklenerek, Öz Ben'ine ve Sırr'ına perdelenir. Hem Sırr'a hem Ruh'a, "Kendi Ruhumdan" buyurmasında tek bir ifadede işaret etmiştir.. Zaten iş Tek'tir.. Örnek verdiğimiz "Zihin" kavramının, sadece düşüncelere dayatılmasından ileri gelen çokluğa ve ayrılığa bak, bir de Nefs, Kalp, Ruh, İnsan, Sır kelimelerinden ileri gelen Birliğe, Tekliğe bak.

Sanat ~ İmtihan

Yıllarca kurslara gidip edinilemiyecek Bilgi, Sanatçının gözünde kulağında elinde hazırdır, Fıtratında doğuştan bulunur. Hayvanlar da böyledir. Peygaberler de (as) böyledir; Allah Hased edenlerin, Yalanlayanların Şerrinden muhafaza etsin. Bilgiye bakma, İlmin Sahibine bak, Lütfuna bak. Hamd et O'na ! Şükret. Edindiğini zannettiğin her şey de böyledir, İmtihana bak!

Celal ~ Şirk

Allah'ın Kahrı Cemali, Azameti dururken, senin şeytana, şeytanlaşmış insanlara herhangi bir şekilde pay ayırman, senin çiğliğin, hamlığın, belki şirkindir.

İmtihan

Yalnızlıkla İmtihan edilenler Dost Kimdir daha iyi bilirler. Açlıkla İmtihan edilenlenler Rızık Neymiş daha iyi bilirler. Kalabalıkta da Yalnızlık olur Hayret etme. Rızık neymiş karın tokluğunda da anlaşılabilir Hayret etme.

Celal ~ Cemal

Allah bize hiç acısız sıkıntısız, darlıksız da Rahmet edip Lütfedebilirdi. Yani Merhamet'de ve Rahmet'de hissettiğimiz o Duyguları, direkt olarak tattırırdı. Ama Celalini, Kudretini de tanıttı ki, O'ndan O'na İştiyakımız tam olsun, O'nun hakkında Bilgimiz tam Kemal bulsun. Hoş O'na nihayet yoktur ya, Celaline de Cemaline de doyum olmaz ya.

Amel - Nefs

Kendini iyi olsun kötü olsun Ameline kaptırma, bağlama. Seni hiç yokken varetmişin Lütfundan Ümit kesilmez.

Merhametlilerin En Merhametlisi

Allah "Mazeret" kabul eden Merhametli Zat'tır, Rahim bir Rabb'dir. Yeter ki Yöneliş, Tevbe (Dönüş) olsun; Seyyiyatı Hasenata tebdil edendir. Yüzün karardığı, Nefsin sana "Bu işten çıkış yok" dediği, insanların Ümitsizlik verdiği yerde, O Bağışlayıcı, Gafur, Merhametlilerin en Merhametlisi, Rahman Allahdır. Kafire de Müslümana da Hayret verendir.

Zikir

İsimleri ile Allah'ı Zikret, yani Zâtını, Makamını; Tecellileri değil.

Deizm - Deist ~ Peygamberler

Peygamberler olmasa Tanrı aklına gelmeyecek adam kalkmış "Ben Allah'a inanıyorum ama peygambere ve dine inanmıyorum, Deist'im" diyor.

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.. ~ Sebepler Mertebesi

"..Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.." Talak 3

Halk bu Ayet'in işaret ettiği asıl Manaya ve Mertebeye yani Sebepleri katırştırmaksızın Allah'a güvenip dayanmak Mertebesine ve Manasına kendiliğinden ulaşamaz. Bunu anlamak istemezler, işlerine de gelmez.. Muhakkak ki "ama eşeği de sağlam kazığa bağlayacan" demeyi eksik edemezler.. Halbuki bu ve pek çok buna benzer Ayetler vardır ki sebepler mertebesinden öte yalnızca Allah'ın Kendisini Sebep kıldığı bir Mertebeye işaret etmektedir. Şu Hadis'de işaret edildiği gibi.. "Siz Allah'a hakkı ile tevekkül etmiş olsaydınız kuşlar gibi rızıklandırılırdınız.." sav.. Halk bu Mertebeyi asla görmez hatta yapabildiği dereceye kadar örtmeye çalışır.. Halbuki ilelebet ancak bu Mana ve Mertebeye eriştirilmek için İmtihan edilmektedirler.

Nasip ~ Sabır ~ Lütuf

Keşke deme, Gam yeme. Zulme uğradınsa dahi gam yeme, çünkü O eksildiğini zannettiğini başka surette aynı geri iade eder, hatta lütfeder fazlasını dahi vermiştir. Kimse kimsenin nasibini kısamaz, nimetini engelleyemez, kendi nimetini de çoğaltamaz, kişi ne ederse kendine eder.

Ezel ~ Alem ~ Cüzziyat

Sen sayamadın diye Zamanın Evveli yok değil.. sen günleri sayamadın diye Muhsi olmadı değil. Cüzziyat Teferruat sana müşkül gelir, O'na değil.

Dost

Dostun ile bazen bir şeyler yaparsın, bazen oturur konuşur Muhabbet edersin, bazen de sadece oturursunuz, konuşmaz, yine Muhabbet edersiniz. Mucizeler saçtığında Allah, "normal"de de O yine "Allah".

Manevi Günler Aylar

Allah'ın bildiğimiz günlerden başka manevi gün, geceleri, vakitleri var, Allah lütfedip şuuruna erdirsin o günlerinin gecelerinin, vakitlerinin.

Yüce ~ Cabbar ~ Vedud

Yüce'dir, Cabbar'dır, Vedud'dur!

Aşk ~ Sır

Yüce'dir, Cabbar'dır, Vedud'dur! Allahla Yakınlığın yollarını arıyacaksın. Halbuki Allah'a Yakınlığın hiçbir Yolu yoktur. Ancak sen bu niyette olucaksın yolunu gözleyeceksin ki sana acısın merhamet etsin, Muhabbet etsin. Hatta öyle olur ki sanki sen O'nun Maşukuymuşsun. Yoksa O'na ulaşmanın bi yolu var sanmak küfürdür müşrikliktir. Bu arayış ise şevkten iştiyaktan ötedir, zorundasın Aşk'a!

Diriltilme ~ Kuran

Üzeyir as'a, öldürdükten sonra Diriltmesine misal gösterirken kendisini ve eşeğini de öldürmüş, sonra Üzeyr'i (as) diriltip, eşeğinin diriltişini ona göstermiştir. İbrahim as'a ise, kuşları öldürtmüş ve onları diriltmeden önce İbrahim'e (as) "onları kendine çağır" demiştir.

Hayret

Bir Zalimin kucağında bir ömür Adam yetiştir, sonra onu Kendine çağır, sonra tekrar o zalime İsminle gönder, sonunda da bu yaratışının aksine işi Mucizeler ile kapat. Senin acayip işlerinin, verdiğin Hayretin sonu gelmez. Seni dile getirmek ne mümkün; olursa o da Senin acayip işlerinden.

Tasavvuf ~ Muhabbet ~ Vahdet-i Vücud

Elimiz ayağımızsın, Sen'den başkasına ihtiyacımız yok. Malımız mülkümüz makam mevkimiz Sen'sin, İhtiyacımızı gider Allah'ım.

Zikir - Tespih ~ Muhabbet

Her an her olanda her vesileyle Allah'ı İsimleriyle O'nunla Konuşarak Zikret: Allah'ım Sen düşündürensin.. Allah'ım Sen hatırlatansın.. Allah'ım Sen işittirensin.. Allah'ım Sen gördürensin.. Allah'ım Sen rahmet edensin.. Allah'ım Sen şifa verensin.. Allah'ım Sen koruyansın.. Allah'ım Sen merhamet edensin.. Allah'ım Sen yürütensin.. Allah'ım Sen ölçü koyansın.. Allah'ım Sen yaratansın.. Allah'ım Sen güldürensin.. Allah'ım Sen sevdirensin.. Allah'ım Sen yardım edensin.. Allah'ım Sen adaletlisin.. Allah'ım Sen affedicisin.. Allah'ım Sen güvenilensin.. gerisini ne varsa duruma göre sen getirirsin artık.. böylece her fiilde her anda O'nunla konuşarak Allah'a bağlan.

Tasavvuf

Kalbini Allah'a hasretmeye çalış. Fazilet sahiplerini anmak dışında, kimseyle Dedikodu yapmadığın gibi kendi kendinle de dedikodu yapma; seni Allah duymaktadır. İster kafir sebep olsun ister Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker.. Ömrünün başkalarının kusurlarıyla geçtiği vakitlerini bir düşün.. Müslüman başkalarıyla meşgul olacağı vakti Allah'a ayırsaydı hiç şüphesiz zarar etmez fazladan kar ederdi.

Akıl

Kemaliyle Nispetini kurmak zordur ama "Akıl" Allahtadır. Misal: Kuşlar olmasaydı İnsan uçmayı uçağı Akledemezdi.

Veli ~ Müşahede

İnsanlardaki hayvanlardaki bu Dostluk birbirlerine Yakınlık, Kimin Dostluğunun Kimin Yakınlığının Eseri.

Nefs

Sıkıldığına sıkılmayasın..

Aşk ~ Halk

Halk'ın Aşk'tan haberi yoktur, Aşk'a göre iş işlemez, işleyemez. Halbuki Sünnet der amel der hesap der.. ama Aşk'la iş tutmaz, dünyasında Aşk'a yer vermez. Beşeri Aşk'ı bir delirme-sapma gördüğü gibi Allah Aşkını da sapma görür, başka anlamaz, anlayamaz. Hz Peygamberi (as) sever ama Aşk-ın-dan (Hu) haberleri yoktur. Aşk'a düşmezler.. İnşaallah bakalım Cennet'e, haftada bir Cemali Seyre kaldı bizim Ümmet Kardeşliğimiz.

Tecelliler - Zıtlık ~ Sığınmak

Allah Dünya perdesindeki Tecellilerinin Zıtlıkları şiddetinden seni korusun. "Allah her şeyden üstündür" , "Allah her şeyin üzerindedir" diye diye Tecelli dalgalarının üstünden aş, Zât'ı limanına sığın.

Kalp ~ Sır

İnsan'ın Kalbi Sırrına hem Ayna hem Perdedir. Eğer Kulluk, Sırrında olmasaydı, Allah Kalbini hallac pamuğu gibi attığında insan ne ağlayabilir ne de gülebilirdi. Eğer Sır Nefs'e nispet olur ise, o halde İnsan aynı anda hem güler hem ağlar olurdu, hem de durmaksızın her an. Halbuki duygular-haller gelip geçici, Sır da sabittir. Sen Kendini Kalbinde ve Nefsinde arama. Sen özün sırrın, O'nun Sırrından, O'nun Ruhundansın.