Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Yüzün nereye dönüyor..

Nefsin sana Seslendiğinde, Yüzün nereye dönüyor..

Akıl Bir'e varmıyorsa.. ~ Tasavvuf

Akıl Bir'e varmıyorsa, Akıl denmez ona.. Felsefe dediğin geviş getirmekten ibaret olur.. Tasavvuf'dan gayrı yol gitmek Aklın Şirki değil de ne oldu şimdi; Aklın varsa söyle!

Kim ne Soracaktı..

Zevk vermese kim ne İsteyecekti.. Acı vermese kim ne Soracaktı.. Celali Cemali Bir etmeyenin Yüzü yok!

Dünya'ya indirerek..

Ruhları Dünya'ya indirerek, Ayrılığı, Gerçek Yaşam'ın nasıl olması gerektiğini, olmaması gerekenleri, Sevgisini, Saygısını, Hasreti Aşkı, Tek Rabb-İlah Kendisi olduğunu!.. Tam olarak belletiyor mu belletmiyor mu!..

Halvet

Halvet bidayette içe olur.. sonra dışta olur.. Nihayet iç dış kalmaz..

Zaman - Evvel, Ahir..

"Zaman" Vakit değildir; geçmişten ve gelecekten (Evvel-Ahir) ayrı düşünülemez.

Son Peygamberlik Sırrı..

Son Peygamber (sav) oluşunun sırlarından birisi de artık dünyanın küçülmesi, insanların tek bir kavim gibi birbirinden haberi olması temas kurabilmesidir.

Yaratan..

O sadece Yaratan değildir.

Hiçbir İmkan ile ulaşılamayacağı bir Hakikat'in içinde..

İnsan hiçbir İmkan ile ulaşılamayacağı bir Hakikat'in içinde yaşamaktadır.. O, şah damarından daha yakındır.. Manayı Hakikati ararsan, iyi kötü manasız bile gelse hiçbir şeyi red ve inkar etme, çünkü irtibatsız hiçbir şey yok.. Sonuçta Uykuda karşılaştığın en manasız Rüya bile Manasız değil, lakin sen Tabirini yapamayabilirsin.. Sen O'nu inkar etsen de dikkat et Hakikat seni inkar etmez.. Layık gördüğün yere koyar.. Manasızlık sen'de, yani Bilgisizliğinde.. Lakin irtibatlar sayısız ve mertebe mertebedir; ama hepsi de tek bir Nispet'e Kul.. Hakikatleri sınırsız sayısız, Hakikat ise tek ve bir!.. İş sadece Mana'da da kalmaz, sözümüzün başında dikkat çektiğimiz gibi hiçbir İmkan ile ulaşılamayacak bir Hakikat içinde yaşıyorsun; Teslim (İslam) ol, iş sana kalmaz!

Ayna

Yansıma, sadece aynalarda, yansıtıcı yüzeylerde değil.. Sanki her şey tek bir Ayna içinde!..

Aklen..

Bir şeyin tanımı yapılmadan diğer bir şeye kavramsal olarak geçmek Aklen mümkün değildir. Mesela sen, İnsan mısın? İnsan nedir! Mahluk nedir? Yaratılmış nedir! Varlık nedir! Varlığı geçtim Akıl nedir! .. Akıl akıl deyip duruyorsun, hani sanki mağazada satılıyor, giyip çıkıyorsun!..

"Teori" ~ Din

Allah Ehlinin Zikrederek açtığı Hususiyetler "Teori" olarak tanımlanamazlar.. Böyle bir tanımlama, iyi niyetle Din'in Hususiyetinin Kuşatıcılığını Zabtetmeye çabalamaktan ileri gelir.. Halbuki Hakikat'in Kuşatıcılığı yanında Hususiyetinin bulunması zaten "Din" demektir..

Mutlak Dostluğu kabul edene kadar..

Mutlak Dostluğu kabul edene kadar, göreceli dostlukta sürünmek hakkındır.

Çocuğa yani Gafile "Din" tabi oyuncak gelir..

Çocuğa yani Gafile "Din" tabi oyuncak gelir.. Ama duygu durumlar değişince, sıkıntı lütfedip yeterince misafir olunca, ilaçlar kar etmeyince, Tanrılar yüzlerini ekşitince, haram helal, cennet cehennem düşünmeye başlarsın.. Akıl eşeği çamura batar!.. Tanrısal şımarıklığın verdiği gaflet uykusu kaçıverir, ciddiyet gelir; Allah Babayı aramaya başlarsın!.. Rahman ve Rahim olanı.. Daha bir şey gördüm sanma; görenedir görene..

O Evvel'dir Ahir'dir..

Celalini hatırla ki zalimlerin sırıtışları yüzlerinde asılı kalır.. Cemalini hatırla kurtlar kuzular dost olmuştur.. Azametini düşün ki Nefsin çıtı bile çıkmaz..

Şimdi O'nun Yokluğu Varlığında gizli;
gam çekme yoksun diye, apaçık görülürsün; yokluğun O'nun Varlığında gizli..

Zaman'ın Dünyadaki geçici görünüşleri seni şaşırtmasın, gereken her ne ise o An'da kalıcı olmuştur.

O Evvel'dir Ahir'dir..

İşte düşün..

Bu Karanlıkta ne işi var Işığın? Çölde Suyun ne işi var?.. Çirkinlikte Güzellik ne arıyor? İşte düşün Kainatta Dünya'nın ne işi var!..

Ruh

Alem'den O'nun Ruhunu çektiğini düşün.. geriye ne kalır?.. Şimdi bu düşünüş mümkün olmayacak, soru da cevap da mecaz kalacağından, anla ki Hakikatte "Ruh üfleme"nin mecazı olmaz.. İsa (as) ölüleri diriltti diye Allah'dan bir Ruh olmadı, o zaten her beşer gibi Allah'tan bir Ruh'tu, Allah ölüyü diriltti.. İbn Arabi Hazretleri Efendimiz "Kuran'da mecaz yoktur" buyurmuştur.. Anla ki anlayasın, ama sen hala zannındaki manadan dolayı mecaz ile avunmaya devam edeceksin.. O Ruh (Min Ruhi) Canın da, Mananın da, Suretin de, her şeyin Canıdır! Bu yüzden, mecazi anlamda Canına kıyanlar, yani Kafirler Müşrikler, Zalimler, Özlerine (Min Ruhi) değil, ancak manalarına kıyabilirler!

Zikr

Kendisini tutmaya kavramaya çalışmadan, "İsmini" Zikret.

Rubik Küpü - Zeka Küpü

Bu Alem, O'na dayandığı için, "Zeka Küpü" gibi değil.. O'nun Keyfiyeti yok çünkü.. O ise, O'dur işte!

Cahilin İnsanlık anlayışı..

Osmanlı'da opera bale yokmuş.. Cahilin İnsanlık anlayışı: Opera, Bale, Bar, Otel, Arena, Randevu evi.. Sonuncuyu Fransız aksanıyla seslendir bak çok büyük bir incelik elde edeceksin: Randevuğh..

Zat Sıfat Tecelli ~ Sıfatları Zatında Sabittir..

Sıfatları Zatında Sabittir.. Değişen, Sıfatların "Tecellileridir".. Zatı değişmediği gibi Sıfatında da değişiklik olmaz; azalma ve çoğalma Tecelli'dedir.. Basit bir misalle: "Zenginlik" Sıfat, Altın "Tecelli"dir.. 40 Dünya dolusu Altının olsa "Zenginlik" artmayacağı gibi, Altınlar azaldığında da bir eksilme olmaz.. Keza Sıfatlar değişmediği gibi Tecellilerinin de bir Sonu yoktur.. Ve bu sadece İlmi, veya Akli bir durum değildir; Tecelliden hissedilen Sıfatının ta kendisidir.. Lakin Tecelli bizim Nefsimiz üzerinden Ruhumuza (Min Ruhi) O'ndan gelirken, O Zatında Zengin'dir, Gani'dir.. Zaten Kamil Kul Sıfatların Zuhuru olan, değişen gelip geçen Tecellilerle meşgul olmaz, Sıfatların Özünü Sırrında (Min Ruhi), O'ndan bir Ruh oluşunda, yani Zenginliği Zatında, Allah'da (cc) bulmuştur!.. Tecellileri Zevk edinir lakin, Eserler ile meşgul olup Sanatçıdan gafil kalarak değil, Müessir ile dolup taşarak!

El Gani

Allah, tuttuğun kağıt para dahil her şeye varlık veren Zengindir, ama hiçbir şeye yukardan ve uzaktan baktığını görmedim.

Kalp ve İlim

Amel'den ziyade asıl Kalp'den ve İlim'den sorar.. Ama pek oralı olmazsın!..

Suret

Dışarıdan baktığında, yani sureten, ameliyat masasındaki insana eziyet işkence ediyorlar zannetmek gibi, "Düşüncede" de Surette kalmak mümkündür.. "Hakikat Suretsizdir" deyip kalmak yeterli olmaz.. Fena'dan Beka'ya geçmeden Kemal bulunmaz..

Kader Sırrından

Niye sığınayım iradem varsa.. yoksa da, nasıl sığınmayayım.. Azcık Düşüncen varsa, Kader Sırrından bir "Serzeniş" sana..

Hu

O, şeytan mı, melek midir, ins mi cin mi, iki mi de bir, kötü mü de iyi dir.. Uzak mı da yakın oluyor?!.. Celal ve Cemali 99 İsmi ile İki mi oldu ki, Birliğini Birliğinden ve Birliğini Tekliğinden Tenzih ediyor, veya Teşbih'de kalıyorsun!.. Cahil mi ki Biliyor, Bildiriyorsun! Muhabbetine doyum olur mu!

Nefs - Tabiat ~ Ruh

Ruh, Tabiatın Emrediciliğinden beridir.. Gerekirse ölür, ama yine de Tabiatının Emrini kabul etmez.. İnsan kadar olmasa da Hayvanlar dahi böyledir, İntihar dahi ederler.. Buna sen Nefs dersen, nefs hakkındaki Cahilliğinden diyorsun.. Hatta İnsan (Min Ruhi) Tasavvurundaki (!) rabbine İsyan edebilir!.. Hakk'ın Sırlarının, İlminin sonu yok..

Tevekkül

Ortada kazık gören, Devesini tabi ki o kazığa bağlayacak! Ya ne kazık ne devesi olmayan ne yapsın!

Tasavvuf

"Onlar kördür, sağırdır, anlamazlar, hayvandan daha aşağıdırlar" Ayetini bu devirde en güzel en tatlı olarak, sokaklara düştüğünde Zevk edebilirsin..

Hesap..

Rahmet isteyene, neden Rahmet olunmasın ki.. Hesap sorandan, neden hesap sorulmasın ki..

Modern Pezevenkler!

Ah Modern Pislikler.. Kadın Hakkı diye kıçınızı yırtarsınız, sonra da Restoranlarda Kafelerde tanımadığı heriflere hizmet ettirirsiniz, Kıçını Başını açtırır elaleme seyrettirirsiniz.. Allah Belanızı versin! Kadının Hakkı bu mu! Modern Pezevenkler!