Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ben'i Unutma..

Zat, Sıfatlar, ve Tecellileri.. Sanatçı, Sanat, ve Eserleri.. Sanatçı derken Sıfatın Zâta Nispeti var, Eser'e değil.. Sen'de Sanat yok, Sıfat var ama Malikiyet yok, Eser yok.. Sanatçı değilsin ama Zât'ın var.. Sen, sırf Ruh'sun.. Sanatçı Ben'im.. Eserlerime Benim Övgüm ile bak.. Ben Sıfatımla ve Ruhumla, Zât'ım.. Ben'den bir Ruh'sun.. Sen bir Bıçaksın.. Zarar ve Fayda Kaydın Bende.. Sen ne Çirkin olabilirsin ne de Güzel.. Sen'de ne Yerilecek bir şey var ne Övülecek bir şey.. Nefsin, Ben'im Eserimdir.. Ruhun ise Özümden.. Ruhumda hepsinden Münezzeh olarak, her Sıfatımda ve Eserimde Övgüye Layıkım.. Ben'den Kaçarak Ben'i bulursun.. Benimle ilgili olmaz isen, bu senin Nefsindir.. Seni Sonsuz Azabıma sokarım.. Zâtımda Zıtlık yok.. Ben, hem Ruhum.. hem de sana göre Güzel ve Çirkin Sıfatlarım vardır.. Sen ise Güzel değil Çirkin bile olamazsın.. Bağışım ile Özünü Özümden, Ruhumdan meydana getirdim.. Hiçbir Eserimle Kayıtlanmazsın.. Ama Benim Sıfatlarım öyledir ki seni Kayıtlarım.. Ben'den başka İlah yok.. Sıfatları olan yok.. Ve Sen beni her Eserimde Tecellimde Sıfatımda Muhakkak Översin.. Ben Güzel Kötüyüm.. En Güzel İyiyim.. Asla Zulmedici olmam.. Eserimden kaç.. Ruhuna, yani Senin sırrın olduğum Varlığına Benim Sıfatlarım ile kaçırırım Seni.. Bana kaçırırım seni.. Seni Bana yakınlaştırırım.. Sıfatımla Zatımı Sevdiririm.. Yoksa Ben Sevilecek ya da Sevilmeyecek değilim.. Kayıtlanmam.. Bana her yönden Muhtaçsın.. Seni Mutlaka Sevgili ve Güzel isterim.. Çünkü Seni Güzelliğim Eseri olarak Yarattım.. Sen ise Ruhun ile Ateşimden bile Kayıtsızsın.. Sevemezsin Beni.. Tanıyamazsın Beni.. Sevdiğin ve Övdüğün.. Korktuğun ve Kaçtığın Benim.. Yine de Azabımdan sakınıyorum Seni.. Sana en Yakın Benim.. Tecellilerim içinde En Büyük Benim.. Ben'i Unutma..