Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Atatürk ve Tasavvuf ?

Atatürk.. Küreselleşme (?) hakkındaki fikirleri..

http://www.anadoluaydinlanma.org/Ataturk/kuresellesme_hakkindaki_gorusler.pdf

Birleştirici Temel Hakikat nedir ? Irk mı ?; Siyah, Beyaz !.. Din mi ? İsrailoğulları !.. Devlet mi ?; Komunizm !.. Aydınlık mı ?; Bilgi !.. Menfaat mi ?; Kapitalizm !.. Siyaset mi ?; Belki de Selahattin Casus Müslümandır !.. Dostum.. Bir olan Kimdir ? Nedir !..

Onlara: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın !” denildiği zaman: “Biz sadece ıslâh ediciyiz.” dediler.

[Bakara 11]

Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık.

Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi tanıyasınız-tanışasınız.

Muhakkak ki Allah’ın indinde en çok değerli olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır.

[Hucurat 13]

Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile Bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye çekiyorlardı. Ve o taktirde seni mutlaka dost edinirlerdi.

[İsra 73]

“Dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dini anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.”

[Rum 31-32]

Artık sen, tövbe ederek, sana tâbî olanlarla birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru istikamet üzere ol. ( İslâm'ı kabul etmeleri için taviz vermeye yanaşma. Dileyen, Allah'ın dinini indirildiği gibi halis bir şekilde kabul etsin)

Ve azgınlık yapmayın (aşırı gitmeyin). Muhakkak ki O, yaptıklarınızı görendir.

[Hud 112]

“Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti.

İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.

Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı.

İşte Allah size ayetlerini apaçık bildiriyor -ki doğru yola eresiniz.” [Al-i İmran 103]