Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

"Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.".. ~ Kuran'da Tasavvuf - Vahdet!

Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
Tekvir 19

Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür. Hakka 40

Cebrail'in yani bir Meleğin Sözü mü ? Allah Kelamı mı?

"Resul'e İtaat Allah'a İtaattir" Ayetinin Manasınca Peygamberin (as) Sözü mü? Allah Sözü mü ?

"Ve o, hevasından konuşmaz." Ayetinin Manasınca "Hadis" mi (Söz!) ?
Allah Kelamı mı ?..

Yukarıdaki söz konusu iki Ayet'e göre Resul'ün Manası Tasavvufi Mana'da Vahdet ile açıklanmazsa nasıl açıklanacak?! Aksi halde;
Hz Peygamber'in (as) yani Resul'ün sözü mü ? Cebrail'in yani bir Meleğin Sözü mü ? Allah'ın Sözü mü!

Akılsız Cahiller ne kadar inat etse de "Kuran", ancak Tasavvuf'un İşaret ettiği ve açıkladığı Mana ile, yani ancak "Vahdet" ile açıklanabilir! Gerisi yetersiz ve boş Kelam!