Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

A Hakk'ın gözbebeği ! ~ Şirk ~ Kulluk ~ Tevhid - Vahdet

A Hakk'ın gözbebeği !
O'ndan Gayrısı Şirk de,
Tevhid Seninle olur mu ?
Taştan topraktan İlah olmaz da,
Eşya, Tecellisiz olur mu ?..
Ruhumdan demiş de, takmış peşimize Nefs'i
Hem Halife kılmış bizleri,
Veli, Resul, Nebi, Peygambersiz olur mu ?..
Akıl, Fikirsiz olmaz da Kur'an, Vahiysiz olur mu ?..
Melek, Cin, Hayvan, cümle mevcudat;
Senli Tevhid olur da, Sensiz Vahdet olur mu ?..