Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Tekfir ~ Şirk ~ Kulluk ~ Bidat ~ Tasavvuf

Hazreti Peygamber (sav) kendisine 'Anam babam sana feda olsun yaresulallah' denmesini yasaklamamıştır.. Her söz her laf Şirk olmaz. Müslümanın önce Allah'tan başka İlah olamayacağına tastamam İman etmesi gerekir ; etmişse sorun yok, o Kafir bir Doktor olsun, Müslüman Kardeşi olsun herhangi birinden yardım gördüğünde Şuuru "Yalnız sana Kulluk eder yalnız senden yardım dileriz" Ayeti üzeredir ; Yoksa başka bir İlah'tan yardım diliyor başka bir İlah'a sığınmış değildir. Kıt Akıllı olmamak lazım. Kişi önce kendisine bakmalı acaba neden her şeyi herkezi Şirk'te görüyor ?.. Allahtan başka bir İlah var korkusundan olabilir mi ? Gizli Şirkin aslı budur.. Yoksa, Allahtan başka İlah yoktur, olmadı, olamaz ! Bir Tasavvuf Ehli herhangi bir İnsan'a Secde etse bile ona İbadet Secdesi etmez, onun için Namaz kılmaz yani, Allah için Hürmet eder, Saygı gösterir, Meleklerin Adem'e (as) Secdesi gibi ( ! ) ; yahut da birinden yardım istese veya görse bu Yardım eden Meded edenin Allah olduğunun Şuurundadır.. Hüküm de böyledir ! Kişi kendisi işin içinden çıkamaz ve elbette Bilen bir Büyüğünden soracak, öğrenecek, Hüküm alacak ! Doğrusunu da, En Doğrusunu da elbette ancak Allah bilir ! Ne sandın ?! Tekfir etmek bu Gizli Şirk hastalığından kaynaklanan şeytanların Müslümanları bölmek için kullandığı Hilelerin başı Fitne'nin ta kendisidir; yoksa Şirk filan bunlar şu durumda cahiliye dönemi saçmalıklarından ibarettir !..

Asıl "Şirk", "İlah" olmadığın halde onun bunun Şirk'te olduğuna biliyormuşsun gibi "Hüküm" vermektir ! Asıl "Bidat", Kulluk Vazifen, Farzlardan Sünnetlerden Vaciblerden olmadığı halde günde beş vakit onu bunu şu veya bu şekilde Zahiren Batınen "TEKFİR" etmendir ! Halbuki belki de sen Müslümanların arasına onları bölmek için girmiş kimsenin göremediği bilemediği "Gizli"de bir Münafıksın, bir Ajansın ? Kim ne bilsin ?! Farkında değilsin de böyle böyle Şeytan'a çalışıyorsun ?.. O halde Allah'a Kulluk ve Vazife olmadığı halde kimseyi "TEKFİR" edip Şirk ve Bidat'e; Büyük Fitne'ye düşme ! Bak "Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker" ! Kulluk Vazifesi değildir Bidat'tir ona buna "Sapık" demek, "TEKFİR" etmek ! Ashab da pek çok şeyi Efendimize (sav) Bidat diye şikayet etmiş fakat Efendimiz (sav) hepsine Bidat Hükmü vermemiş hatta bazılarını Övmüş "Bidat-ı Hasene" olmuştur : BİLEMEZSİN ! Zaten kaldı ki dediğimiz gibi bu FARZ değil SÜNNET değil VACİP değil "Kulluk Vazifesi" değildir ! Hatta "TEKFİR" İman Küfür nispetinden de olunca "ŞÜPHELİLER" den sayılıp Büyük Fitne'ye yol açtığından Fesad'a, Bozgunculuğa - Ümmeti Bölmeye girer ! Farzlar Haramlar belli, Fitne de belli ! Bu konuda ince elemeyi geç ! Böyle ŞÜPHELİ amellerle Nefsini Temize Çıkarmayı bırak da kendi Nefsini ince ele, "Tekfir" et ! Zaten Fitne'nin sebep olmuş olduğu Tarihi Vakaları, Belaları, İhtilafları geç şimdi ! Her türlü Fitnelerden yüz çevir de Allah'a Kulluğa dönesin !