Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Enel Hakk - Tasavvuf ~ Kurancılar

Hiçbir Tasavvuf Ehli Kamil Zat "Ben Allah'ım" dememiştir. "Ben Rabbim" de dememiştir. Allah nasıl Kendi İsmini Kullarına vermiş "Mümin" demiş ise, veya nasıl "Rabbaniler olun" demiş ise, nasıl "Kendi Ruhumdan" demiş, ve nasıl Batıl Ehli "Batıl" olmuş ise, Hakk Ehli de öyle, "Ben Hakkım" demiştir! Kurancılar Dilleriyle o kadar Kuran Kuran dedikleri halde şu Manalardan o kadar habersizdirler, Cahil, Kötü Niyetli, Yabani, Sui Zan sahibi, Kibirli, Hasedçi, Tekfirci-İftiracıdırlar ki neredeyse Arı'ları bile Peygamberlik İddia ediyorlar diye Din'den dışlayabilirlerdi! Kuran da Kuran dedikleri halde Manasından o kadar Uzaktırlar ki birisi gelse onlara "Nereye dönerseniz Allah Vechi oradadır" deseydi onu taşa tutarlar "Sen Panteistsin, Şirk koşuyorsun, vay Müşrik" diye Afaroz ederlerdi! Bir ellerinde "Mushaf" bir ellerinde "Tekfir", Kalplerinde Kötü Niyet, Dillerinde İftira, Sui Zanları, Kötü Huylarından dolayı, Allah'a olan Uzaklıklarına bak! Şahdamarından Yakındır Aracıya ne gerek dedikleri halde aradaki Mesafeye bak! Eti kemiği bırak, Musa'ya seslendiği Ağaç dahi anladı da bu Odun Kafalılar Müslümanlıktan daha bir şey anlayamadı! Canlanamadılar öldüler gitti! İftira eden kendine etti, Tekfir eden kendini Tekfir etti gitti! Ben kime ne anlatıyorum!