Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Vesvese ~ Emin

"Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti. Biz ona: 'Ayağını yere vur. İşte, yıkanılıp şifa bulunacak, içilecek soğuk bir su.' dedik."
{Sad 42}

Allah'dan Emin olmazsan kimden neyden Emin olabilirsin! Korkuyla Ümit arasında olmak, bir öyle bir böyle Belirsiz olmak mı! Kovulmuş Şeytan'ın Vesveselerinin verdiği Bıkkınlık Bezginlik Yorgunluk, Azap olmuş, Seni Allah Hakkında Sui Zanna sürüklemiş. Kalb'te ne zaman bir Ümit Pınarı fışkıracak olsa, onun üzerine Vesveseleriyle basar, görmüyor musun.. Sürekliliğini kırar, Kararını bozar! Çalımlarının verdiği Bıkkınlık Bezginlik Seni Cehennemlik olduğun Vehmine kadar düşürmüş! Neredeyse Acıdan Ümitsizlikten Zevk alma aşamasına gelmiş iş! Vehminle oynadığı bu oyunu, bu büyüyü bozmayacak mısın! Allah'ın Kuluna ne zaman acıyacaksın! Vesvesesine Allah Hükmü gibi yapışmış, Kendini Yargılıyorsun! Saflığınla oynayıp duruyor! Bu bile Şüpheli, Belirsiz, öyle değil mi ! Halbuki Allah Emin olunan, Emniyet verendir! Celaliyle Cemaliyle Allah Tuzak kuranların en Hayırlısı değil mi! Ne zaman olgunluğa erişeceksin! Belirsiz olmamalısın! Kalp Ayağını yere vuran Sen olmalısın! Bu kararsızlıktan belirsizlikten ne zaman bıkacaksın! Allah Emin olandır, Kulu da öyle!