Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Esma ~ Ruh ~ Kader Sırrı - Ayan-ı Sabite ~ İbn Arabi (ks) ~ "Adem Ruh ile Cesed arasındayken.." ~ Zaman - Dehr ~ "Cehennem için yarattık"..

Hiçbir şey yok iken ilk seni var etseydi, Zahir İsminin İlk Tecellisi Sen olurdun. Bu durumda Sen, Hayat Sahibi Var olduğun halde Bilgi bakımından tıpkı Bitkisel veya Hayvani Mertebede bir "Bilmez"likte olsaydın da, bu O'nun İlk defa Batın olması olurdu.. Ama bu örneğe göre Ruh, yani Sen, İnsan olarak Zuhur edeceğinden, yani O'ndan bir Ruh olduğundan, Bilgin de bu Mertebe'ye uygun olacaktı.. Ki Elest Bezminde "Rabbimizsin" diyebilmemiz bundandır.. Bu Örnekte olmasa da, Batın İsminin Zuhuru yine, Dünyevi yaşama geçtiğimizde bizim nezdimizde, bize nispetle Taayyün etmiştir. Ve Elest Bezmi hususiyetinde Zahir İsmi Genel olduysa da Allah'ın Bilgisi Dünyevi Yaşamı ve Akıbetlerimizi Kuşattığından (Ayan-ı Sabite), Ruhun bu Yüksek Biliş Mertebesi Dünya ve Ahirette Arızi olarak perdelendi, ve İnsanlar Hakk'a Yakınlık Bilgisinde Mertebelendiler.. Bu anlamda Hz Peygamberin (as) "Adem Ruh ile Cesed arasındayken ben Nebi idim" Hadisini örnek verebiliriz.. Halbuki Adem (as) da İstidat bakımından Nebi olarak seçilmişti.. Ve Allahtan bir Ruh olma bakımından hiçbir beşer'in-insan'ın diğerinden farkı yoktur.. Lakin Dünyevi yaşam başlı başına Perde olduğundan, kim Allah'tan bir Ruh olma Mutlak İstidadına tam Dönebildiyse, O hem Bilgi hem her bakımdan, daha Yakın ve daha Lütfa mazhar bir Nefs-Ferd oldu.. Kimisi de çamurdan çıkmak bir yana Allah'dan bir Ruh yani İnsan olduğu halde Hayvan'dan daha aşağı olan Nefsinde kaldı, Ezeli Aşk Ateşini söndürdü, terkettiği gibi kendisi de terkedildi, hatta çoğu Cehennem için yaratıldı!.. Eğer o Hayvan olsaydı, Sorumlu tutulmaz, Azab da görmezdi.. İşte "Zaman-Dehr" O'nun İsmi olması böyle olduğundan, Kader Sırrı, Ayan-ı Sabite vs gibi İlimler-Bilgiler gayet de Azametli Meselelerdir.. İbn Arabi (ks) Babamıza ve Sevenlerine Selam olsun.