Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ezel ~ Ruh ~ Beyin - Nefs

"Ruh"un Oluştuğunu, hem de "Beyin" aracılığı ile meydana geldiğini iddia etmek, Ezel Kavramının Zamansızlığı ifade ettiğini Dünya'da tecrübe (-Keşf) edememekten, Akıl Perdesini aralayıp anlayamamaktan kaynaklanır.. "Hiçbir şey bir An'da ve aracısız, direkt olarak Varlık Sahibinden Hayat bulmamıştır, her şey Zamanla, Oluşur, aksini Akıl kabul edemez!" İnancından! veya İnançsızlığından mı demeliyim! Yani Akıl ve Madde Bilimsel açıdan (!) Reenkarnasyon'dan çok da farklı bir seviyede değildir bu İddia! Zira ikisi de Madde (!) boyutunu, yani Oluşu, yani Dünya'yı, aşamamıştır!.. Temiz Akıl "Tohum" açısından Teselsül olamayacağını çok net görebilir; Nefs Perdesi arada değilse! .. Eğer "Ruh" derken kastedilen yanlışlıkla "Nefs" olur ise, belki İddia bu açıdan uygun görülebilir.. Zira Kuran-CI isek (!), Allah, Nefs için Kendi Nefsimden dememiştir.. Lakin "Ruh" için "Kendi Ruhumdan" buyurmuştur!.. Yani "bellerinden zürriyetleri" denirken kastedilen, Ruhlara arz edilen kendi dünyevi nefisleridir.. Buradan "Kader" bahsine girilir ki daha önce çokça değindik.. Bazen aynı kelime çok manayı kabul edebildiği ve işaret ettiği kadar, Öz Manası tam bilinirse, yerine göre de aynı bazı manaları bazen dışlayabilir; bunu bilen bilir.. Bu büyük "Yenilenen Hataları" uzun uzadıya anlatmak buraya sığmaz, ama sen "Eskimeyen, dolayısıyla Yenilenmeye İhtiyaç olmayan Doğruları" anla!