Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İnsan / Nefs - Kalp - Ruh

Nefs Şe'n'e, Kalp Sıfatlara, Ruh Zâtına hazır, nazırdır. Nefsin Şen'inde fena ister, Kalbin Sıfatında fena ister; Ruh'un (Zatın) ise Zatında (Ruhunda) beka'dadır. Arasıra Uyan da, Bâki'yi Zâtında gör, bul.