Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Vesvese

Vesvese öyle Akla mugayirdir ki ona Uyar isen kırk defa Abdest alsan kırkbirinciyi aldırır. Rabbinle ilgili Aklına Takılan Hakikat gibi görünen Fikri Vesveseler de aynı bu Mahiyettedir. Allah her şeye Kadir'dir yani Mutlak Güç sahibidir: Yok olmak, Ölmek ise O'nun için Kudret değildir Acziyet olur. İmkan değil İmkansızlıktandır. Noksanlıktır, Mutlak Kemal değildir ! Ölen-Yok olan, tekrar Var oluyor ise Hayatı ya Kendi Zatından değildir (ki Allah'tandır) ya da (Vesvese'ye göre Allah (cc) "Hakikaten" Yok olmamış olur ! Yok olmamış ise zaten tekrar Var olmamıştır.. Nasıl bir "Var" nasıl bir "Yok" ki O'na Benzeyip de Kıyas olsun ! O'nun için Yokluk Düşünmek Kudret değildir ki; Acziyet nasıl Kadir olmak olsun.. Vesvese işte böyle Akla Uygun ve Hakikat gelir fakat Batılın Saçmalığın ta kendisidir.. Sen de onu Şeytan'ın Sağdan yaklaşması ile belki "Tenzih" yani "İman" zannedersin !.. Allah "Mutlak" Var ve "Mutlak" Hayat Sahibi Diri'dir; Hayatı Ölümsüz-Başlangıçsız Hayat'tır ve Kendi Zatındandır. Yüce Allah yine böylece Mutlak Bir'dir: İki değil.. O Bir'in İki olması Aynı olmak olacağı için İki olmamış olur !.. Eğer İki olmaktan kasıt Bölünmekse Akla göre bu yine Yok olmak ve Acziyet olur ki yine Akla ve İman'a göre O Mutlak Hayat Sahibi ve Mutlak Tek'tir: İkincisi veya Yarısı yani Parçası yoktur !.. Şu Vesveselerle O'na layık görülenler Kudret değil ki Kudret olsun ve Hakk değil ki Hakk olsun ! Öyle değildir ki öyle olsun !.. Mutlak Benzeri, İkincisi yok ki Akıl Kıyas etsin ! Hep Lütfudur Kendini "Mutlak" zannetme ! İşte Vesvese kırkbirinci kez abdest almak örneğindeki gibi gerçek görünen Batıl ve tam bir saçmalık, Tutarsızlıktır !.. Ona uyan hem İman hem Akıl bakımından Hasta olur. Şeytan'ın Vesvesesinde eğer ona uyulur ise bitimsiz ebedi helak Cezası koyulmuştur ! İmanını ve Aklını Vesveseden Batıldan Mutlak'a Mutlak İman ile Temizle ! Batıldan vazgeç, Hakka İman et !