Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ruh

Ruh Nimetlendirilen konumda olmaktan aldığı Nur ile yükselip, Rabbinin Cömertliğine erince, Utançla karışık bir Erdem ile başkasına vermek, başkasına Cömertlik etmek ister. Bazen bu Cömertlik Nuru Kıskançlık, Gösteriş vb, yani "Ben-lik" şeklinde de tezahür eder. Sonra o bundan da yükseltilip, Verenin yine O olduğu ve O'na hiçbir şey verilemeyeceğini idrak edince artık Rabbisinin Sıfatlarından, Zâtına İrfan Mertebesine eriştirilir. Fiil'de - İrade'de fiil, Sıfat'da sıfat: Zât'da zat görmez. Nefsinden tekrar Ruhuna döner. Yani o artık Hakiki Zâti İbadet'e, Hiç olmaktan, Hakiki Kulluk olan Yokluğa eriştirilmiştir.