Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ruh

Ruhun yemek yemez, yemek içmek bilmez ve istemez; Bedenin yer içer ve yemek içmek ister. Yemek içmekten aldığın lezzet de böylece Cisimden aldığın, Cismin duyduğu lezzetten ibarettir. Başkasına yedirip içirdiğinde ise işte o Ruhun aldığı Manevi lezzettendir. Ve sırf yedirmek içirmekten yani Fiillerden de ibaret değildir, bununla da kalmaz onun nasibi, çok daha öteleri vardır. Allah'ın tüm Tecellilerine, Sıfatlarından lezzet almaya varır iş. Ve onun temel besini zaten Rabbisinin Zâtıdır.