Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İnsan / Ruh / İlim

O, "Kendi Ruhumdan Üfledim" buyurmuştur. "Kendi" ifadesi onun ayrıca müstakil bir "İlah" olamayacağına.. "Kendi Ruhumdan" ifadesi İnsan Ruhunun Zatiyetine - Ney'den olduğuna.. "Üfledim" ifadesi ile de Rabbi ile arasındaki "Fark"a - Sıfatlara işaret edilmiştir. Şimdilik işaretlerin bu kadarıyla yetinerek dikkatini yine buradan başka bazı sırlara çekelim ki onların açıkça söylenmesi herkeze iyi gelmez ve faydalı olmaz.

İnsan Kudret Sıfatından mahrum bırakılmıştır; keza Yaratıcılık Sıfatından da böyle mahrumdur. Allah Tek ve Bir olan Varlıktır; ve Hakkı Saklayıcı Gizleyici değildir. Allah dileseydi onun Hayalini ve Düşüncesini iç aleminde ona yarattığı gibi dış alemde de yaratabilirdi. Halbuki Kudret sıfatını ondan eksiltmiş Peygamberlik ve Özel Velayet haricinde ona bu Tecellileri etmemiştir. Ve ki diğerleri gibi bu Sıfatlarını da sırf Kendisine Has kılmış ve buradan Ruh (İnsan) için Rabbine (Ki O Hakk'tır) bir Cezbe yapmış, Kendi Zatından haberli kılmış ve Kulluk istenmiştir; bu Sıfatlardan ona sadece Düşünme ve Hayal tattırmış, ötesini Zatından (Ruhundan) olan Ruh'dan (Zatını) gizlemiş, Sıfatlarını Kendi Zatında Sırlamıştır.

Şimdi İnsan Yaratma Kudretine sahip olamasa da, müstakil bir İlah olarak yaratılmasa da ona Hayal ve Düşünce verilmiş ve bundan sorumlu tutulacaktır. Allah'tan başka İlah Yoktur !..