Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Nefs / Hidayet / İlim / Ruh

O bize bizim elimizle de Yaratarak, yaptığı makinelerle, robotlarla; ve bedenimizle bitkiler hayvanlar, Doğa ile: Nefs'i; nefsimizi apaçık gösteriyor.. "Yaratıcı"yı apaçık Bildiriyor.. Bu, İlk aşama.. Sonra da, BizZat Kendisiyle, Kendisinden bir Ruh olduğumuzu ve Kendisini.. İlk aşamada, Yaratı'cıyı kâle almıyan, kendini O'ndan gayrıya nispet eden, O'nun Hükmünü, yani Dinini aramıyan, Kendine ya da başkasına İlahlık nispet ederek, zaten perdelenip, eleniyor; kendisine sapıklık hak oluyor. Sapıklık içindeyken Allah'dan bir Ruh olduğu Müjdesi ona İslam'dan başka nereden ulaşsın ! Özünün Bedenden ibaret olmayıp Ruh olduğunu görse de ne farkeder ! O'na nispet etmedikten sonra; O'nu bilmedikten sonra Dünya'yı bilse ne farkeder ! Muhammed'e Hased ettikten sonra Yaratıcıya yönelişi ne kadar sahih olabilir !