Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Allah'ın Zâtı-Ruhu / Esma / Sır

Güzelliğin "Beğenmek"de olmadığını gördük. "Güzel" Kendiliğinde Güzeldir, Zıttı olan Çirkinliğe Gerek olmaksızın Zâtiyeti vardır. Allah onu şeytan'ın nefs'in tuzağına yem yapmamıştır; o tuzağa layık görülen ancak zevktir, ve beğenmedir. Konuştuklarımızın konusu Allah'ın Esması olması bakımından her İsmin diğer bir İsme muhtaçlığı olmaksızın Zâtiyeti vardır. Hepsi de "Güzel"dir : "Esmaül Hüsna". Fakat onlar O'nun dilemesiyle Nefsimizde nispetlenerek, ayrılırlar. Sen sana Mutlak Gerekli ve Üstün olanın, Sırrın, "Zât ( Ruh )" da olduğunu anlamalısın : "Ruh ( Zât )" olmadan ne Rabliğin ne Kulluğun ( Min Ruhi ) ne de hiçbir Esma'nın ne Varlığı (Tecellisi) olabilirdi ne bir Hükmü olabilirdi; O Zât'ın Dilemesi var İradesi var Güç Kuvveti de yerinde, her bir şeyleri en Güzel en Mükemmel "Var", lakin, "O Allah ki", "Dilemese" idi meydana gelen hiçbir şey olmazdı.. Kudretmese (!) idi ?.. Lüfetmese idi !.. Keza Hz Peygamber (as) bize Allah'ın hiç Bilinmedik İsimleri olduğunu da haber verdi.. Bu söylenenler Aşıklar için Güzel ve önemli ; Anla ! Hz Ali Efendimiz'in (kv) şu sözünü hatırlatmak da yerinde ve güzel olacaktır: "..Allah'la onun sıfatları arasında bir ayırım söz konusu olamaz. Aynı zamanda, kendisinin, kendi sıfatlarına üstünlüğü de söz konusu değildir.."