Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Nefs / Akıl / Din

Nefs ile Akıl bir değildir. Hiçbir İnsan (Çocuk) cinselliği ve eylemini Aklı ile bulmaz; bunu ona doğası (Nefsi) zorlar. Aklın cevheri bozulmasa da hangi açıdan olursa olsun "Nefsine Uyan" bir İnsan'a "Akıllı" denemez. Hele ki bu Temiz olmıyan Akıl "Din"e karşı elbette tamamen kördür. Ve ne kadar Kamil ve Temiz olursa olsun "Akıl" bir "Din" meydana getiremeyeceğini İdrak eder; bu onun Cinselliği Aklı ile bulmayışındaki kadar Apaçıktır.. Ancak İnsan Kalbi onu Kabul edebilir bir İstidatta yaratılmıştır. "Din" derken İneğe, Fareye, Güneşe, İnsana, Para pula Kadına çeşit çeşit Putlara tapılmasını kastetmiyoruz; bunların "Din" değil, Saf Cehalet olduğu Akıllılar için istisnasız her dönem aşikardı. Yine "Din" derken kendilerini "Dindar" olarak niteleyen kimselerin Ahlaklarını, yahut Dinsiz ama çok Ahlaklıların Akıllarını da kastetmiyoruz. Kim ki Halktan ve Nefsinden geçerek, Doğayı aşarak Aşk ile Varlığın Hakikatini Samimiyetle ve Canıyla arar, o kimse ki O'nu, Din'ini, Lütfunu, Nebi ve Resullerini, Dostlarını, Doğasının İnkar edemeyeceği bir tarzda içinde ve dışında "Hazır" bulur.