Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Müzik ~ Din ~ Tasavvuf

Hayat'ın Sırrı, Yaşamın Özü Kulluk'tur. Kendi İradesinden geçmeyen, bir sonraki Nota'nın ne gelmesi gerektiğini bulamaz, uyumu yakalayamaz, teslim olamaz. Tamamen kendinden geçmek olmaz, Skalalar var, kurallar var, Dengeli olmadan, Ses-Söz Dinlemeden, İtaat etmeden "Müzik" olur mu ? Zamanından önce veya sonra gelen Vuruşlar Yersiz olur; Namaz Vaktinde gereğince kılınırsa "Beyin" yersiz konuşmayı bırakır, susar, Sükut eder. Bilinçli bir kendinden geçiş lazım. Ritim'siz hiçbir şey olmaz, çok uzun vakit alırsa yakalamaya gücün, algın yetişmeyebilir, bu yüzden çözemezsin; yoksa "Din" bir Felsefi-Akli "Problem" değildir. Elektronik Müzik Ritim'e dayanır, Tekke'dekiler Ritim tutuyor, Kulüp'tekiler de kendilerinden geçiyorlar ama Hapı yutmadan olanına Zikir derim ben. 2000'lerde çok uçtuktan sonra "Minimal" çıkmıştı; Sert çakılmalara karşı biraz Merhamet olundu. Neticede Allah'ı Tespih etmiyen Zikretmiyen bir şey yok. Müzik'de Merhamet vardır, bir süre olsa da Nefis'den geçiş vardır, ama Uyuşturucu'da Merhamet yoktur, sonra Nefsine düşüş vardır. Elektronik Müzik gerçekten önemli bir Müzik'tir, "Soyutlama" vardır onda. Sampel tabanlı olanlar Resim'deki "Kolaj"a benzer, ben çoğu şarkımı öyle yapıyorum. Sırf kendi yazdığım şarkılarım da var fakat derin düşünen hangi Enstruman senin, "Bass" Gitar ? , hangi "Ses" gerçekten senin, ne sana ait diye sorar. Hangi Nota Senin ? Müzik'den ne anlıyorsan onun "Tohum"u nedir ? Sonuçta hangi ağacın olursa olsun Tohum'un Kaderi belli; o çiçeği vermek.. Sanat Yeteneği olmıyan "Sanat" yapabilir mi ? Herkes her şeyi yapıyor diye bunun bir sorumuluğu yok mu demektir ? "House Müzik" afedersiniz kıç sallama Müziği gibi algılanır ama işin aslı öyle değildir, bağrı yanık Dindar Zencilere dayanır, "Deep House" Elektronik Müzik içinde gerçekten de ismi gibi "Derin"lik taşır. Şimdi ise çoğu "Deep House" Genre'li Müzik sırf "Ego" kokuyor. Bu "Değirmenin suyu nereden geliyor" diye sorarlar, Yunus Emre Hazretleri Değirmenin Sesini Aşığın Gönülden gelen İniltisine benzetmiş. Hormonlardan gelen tükenir ama her şeyin Hazineleri O'nun Katındadır tükenmesi yoktur. "Sabır" olmadan, Zaman'ı bir kesit halinde bölebilir, kaydedebilir misin ?; Duyguları kaydetmek mümkün mü ? "Techno" biraz Ritim'de takılı kalsa da Elektronik Müzik'deki "Tekrar" bu sırra dayanır. Bu konuştuklarım hep "Müzik"le ilgili Sırlar, "Teknoloji" değil.. Eski Müzisyenler kısa Melodik döngülerden, ticari Kurallardan sıkıldılar, serbestlik istediler, "Jazz" buradan ortaya çıktı. Müzisyenlerin kısa ticari melodik döngülerden sıkılmasıyla "Jazz" ortaya çıktı; Klasik Müziğin ve Orkestral (çok sesli) olmaksızın Tasavvuf Müziğinin ise zaten Özü, Zâtı böyledir; hesapsız Gönülden gelerek durmaksızın akar gider; Klasik Müzik tam böyle bir akıp gitme ile değil daha çok Hesaplama ile Akılla meydana gelir ve Nefsin Kemalini ararsa da Hakikatinde yine Gönülü ifade etmekte Gönlü aramaktadır. Çok sesli Müzik, Atonal Müzik ve Heavy Metal.. Buluğ çağındaki çocuğa "Ninni" dinletebilir misin.. Kocaman adam Ninni dinleyebilir, Heavy Metal ile uyuyan da vardır inanırım; Ben Prodigy'nin Fırestarter'ıyla uyurdum. Hazreti Mevlana çarşının ortasında demircilerden gelen seslere kapılıp Sema etmiş derler; olur öyle. Çok Sesli Müzik güzel ama kolay mı ? Şimdi "Müzik" nedir ? Büyükler Müziği Kâlû Belâ'dan başlatır. İbrahim Tatlıses Nota bilmemekle övünebilir, yaratılıştan Urfalı, ama herkes aynı memleketten değil mi ? Fazıl Say da "Türk" sonuçta ama Piyanoyla "Köçekçe" olur mu ? Ulvi Cemal Erkin'in "Bayram" İsmini koyduğu bir eseri var ama hangi "Bayram" onu belirtmemiş, bence hiçbir "Bayram" adı verilen gün "sıkıcı" olmasa gerek; Okuldayken çok kaçardık; Deliye zaten her gün Tatil, o sıkılmaz. Şimdi bu Çok Sesli Müzik nasıl oluyor, Bir-lik nasıl oluyor, Bir nedir ki Bir-"lik" öyle olsun ? Hayretler olsun her İnsan'ın kendine özgü sesi var, İnsan sayısı kadar Enstruman demektir bu. Her gırtlakta teller birbirimize enstruman çalıyoruz haberimiz yok, şakıyoruz, türlü türlü Müzik tarzı, her İnsan bir Sanatçı yani, "Sanat" gerçekten ne demektir dar kafalılık etmez, derinlemesine anlar, bütün boyutlarıyla bakabilirsen. Sanatçısının elinde bir çok Enstrumanlar, bir çok enstruman çalan Tek Bir Sanatçı. Harf'ler Nota gibi şakırken farketmezsin, kendinden geçersin çünkü, İlham, Feyz kesilince de istediğin kadar Müzik Bilgin olsun bir tek notayı basamaz, iki notayı ard arda getiremezsin, hatta getirsen de kar etmez; dut yemiş bülbül kesilirsin sonra. Kimisi de susar da sessiz zevk eder. Şimdi Majör'ler ve Minör'ler filan ve Sınırsız bir "Müzik"; "Razı" değilsen Arabesk yapma.