Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Felsefe ~ Akıl ~ Kulluk

Fikir olmadan Aklın Varlığının Bilgisine ulaşamazdın. Fakat Akıl yoktur iş sadece Fikir'den ibarettir dersen bu herhangi bir Bütün ancak parçalardan oluşur demek gibi olur ki hiçbir madde parçacığı tesadüfen bir araya gelmez.. hatta Akl'a uygun değillerse birbirlerini yok olasıya iterler. İşte bu Aklın Varlığının Bilgisi için sana bir burhandır lakin yine Aklın Kendisi değildir; ve bu Akıl sana bana ait zannettiğin henüz Tasavvurundaki Akıl da değildir. Abdülehad Nuri (ks) Hazretleri şöyle buyurmuş:

Aklı aradım bende bulmadım
Şübhe kılmadım sendedir ya Rab
Kalbi yitirdim, arayı geldim
Muttali oldum sendedir ya Rab

Akıl için verdiğimiz Fikir örneği "Hareket" için de geçerlidir. Fikir Aklın soyut bir hareketi (kendisi değil) olduğu gibi Madde de O Aklın Sahibinin soyut hareketidir, Kendisi, Zâtı değil. Madde'yi Suret olarak görüyor ve hissediyorsun diye nasıl o aslında neredeyse yok küçük parçalardan enerji'ye, enerji'den soyut harekete, oradan İlm'e, oradan Akl'a varıyor ise, Madde zannettiğin her şey (mesela Beyin) ile kurduğun her maddi zannettiğin bağlantı da nihayetinde (ve uyanırsan Evvel Ahir Zahir Batın: An'da) O'na bağlanır. Sen O'ndan bir Ruh olduğundan Nefsine uyup bu bağlantıyı putlaştırdığın herhangi şeylerden (Beşeri Sanat, Edebiyat, Bilim, Beden,Tabiatlar vb sayısız) yani çer çöpten oyuncakların bütününden kurmaya çalışırsan, Kalbini O'nunla meşgul etmeyip, Nefsin bir ömür bunlarla oyalarsan, bu Bağlantılar gerçek olarak koptuğu Gün (ki uzak değil), Cennetin değil Feryadın Ebedi olacaktır haberin olsun, unutma. Diyeceksin ki korku ile mi.. Hayır oyuncaklar gibi korku da sadece bir netice..