Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Kibir ~ İman ~ Kemal

Kibirli olanları güçlüler zannetme, İnsan Zayıf yaratılmıştır, zavallıdır, acizdir. Bir an sonra öleceğini bilmediği gibi yarın güneşin doğacağını da, Bilimsel olarak filan, bilmez.. İdrakinde değildir, İnanmaktadır bunlara, Bilimsel bir delil filan olmaz Hakikat'e.. Aklen inanmaktadır, kalbine koyulmuş gizli İman'ın verdiği Eminlik üzeredir, Nefis Cehennemini bilmez.. O nankörü İnandıran, gizliden bu İmanı ona veren, BizZat Allah'tır, Allah'ın Lütfudur.. O ise dilinde Dolaylı, Mecazi, Sembolik Putlar, Bilimsellik atıfları, dilde nankörlük, kalpte körlük.. Hakikat böylece ancak İslam'da iken, onun Dilinde İslam dinlerden herhangi bir tanesi.. Nefsini Dinler üstü zannederken Zavallı, Bilim, Edebiyat, Sanat dediği sayısız Putlar elinde tapınıp durmada, neyi neleri kurban etmede, bilse... Korumaktadır onu yine.. "Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır".. Kibirli olduğuna eğlendiğine bakma, Cehennem'de İman ile Allah'ın Lütfu, Din'i ile eğlencededir o.. Hakikat'in farkında olan kişi kibirli olabilir mi! Asla! Kalp İslam iken, Dilinde Putlara Övgüler sunabilir mi! Asla!.. Sadece Yolu bilmez, kendini Riya içinde aşağılık hissettiği için İslamı da bilemez, gereği gibi Zikredemez, şımarıktır, gevşektir, Nefsine uyar, öyle Bilimsel takılır, Kibirli kibirli konuşur, gönül eğlendirir..