Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Dua

Namazlardan sonra Sehiv Secdelerinde

1.Secde'de: Allahım Hesapsızca Zat Cennetine girdir,

2. Secde'de: Ehli Beyt'e kavuştur.
Allahım Şifa ver Def eyle Lütfeyle,
Hayırlı Faydalı kıl, Zatınla Tecelli eyle,
Allahım Seni Zikretmemde Sana Şükretmemde
Sana güzelce İbadet etmemde bana yardımcı ol.
Allah'ım, tüm darda olan kardeşlerime,
Rahmansın Rahimsin, Merhametlilerin Merhametlisisin,
Veli'sin Vedud'sun Mümin'sin
Fettah'sın Vehhab'sın Latif'sin
Selam'sın Nur'sun,
Rahmet Hayır kapılarını aç,
Gani'sin Kerim'sin,
Maddi manevi rızıklarını üzerlerimize yağdır.
Müminleri Muzaffer eyle, Kafirlere Hidayet eyle,
Allahım Ehli Beyt'e; Muhammed Hatice
Ali Fatma Hasan Hüseyin Selman,
Büyüklerime, Ümmeti Mühammede,
Zatından bir Tecelli Hediye eyle.
Amin