Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Min Ruhi..

İki İnsan Sureti hayal et.. bunlardan birinde, "Ruh" (Min Ruhi) yok, dersen.. ya o birinin bedeni "ölmüş" bunu kastediyor olursun (ki o suret o zaman yerde olması lazım), ya da, o birinde, "Allah yok", demiş olursun.. Halbuki Taş bile, O'nun Ruh'undan nasibsiz değildir, ki İnsan'a Kendi Ruhumdan buyurmuştur.. He sen Ruh Kelimesini sadece "Onun Arabası var ama Ruhu yok" anlamında kullanıyorsan, o zaman sen yine mesela sadece İsa Allah'ın Ruhundandır demiş olursun ki, o halde başka hiçbir İnsan Sureti bulunmaması, hepsi hayvan, bitki taş toprak olması lazım gelirdi.. Çünkü Allah neye ne suret vereceğini çok iyi bilir.. Kaldı ki İnsan'ın hiçbir zaman hakikati değişmez; Ömer bu anlamda aynı Ömer'dir.. Onun hatta Sıfatı da değişmez! Sadece onun nefsiyle Kendisine örttüğü için bilemediği Öz Hakikati, Allah tarafından ona açılır.. Yani onun Özü asla değişmez.. Eğer Allah bir İnsan Suretini Maymuna veya Domuza çevirirse yine bu onun Allah'tan bir Ruh olduğu Hakikatini değiştirmez, fakat Cehenneme hapsolacağı gibi başka bir suret'e veya vehm'e veya Bilgisizliğe hapsolur!.. Yani, İnsan'a sonradan bir şey girmedi.. Ve ki zaten Ruh, Bedenden öncedir.. Ruh değişmez, başkalaşmaz, oluşmaz, Potansiyeli de olmaz vb!.. Senin bu konuda yetersiz bir bilgi ve görüş sahibi olduğunu sana uzun uzadıya anlatır Dostça gösterirdim, lakin sende "Onun arabası var ama Ruhu yok" cihetinden Muhabbet de ne yazık ki örtülü!.. İnat da cabası! Anlatsam ne fayda Keşfin de olmadıktan sonra!