Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İç, İç'e

Tecellileri içinde Zât.. Alem içinde Beden.. Uzaklık içinde Yakınlık.. Kalp içinde Sevda.. Nefs içinde Ruh..