Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Min Ruhi ~ Zat - Sıfat - Tecelli ~ Zahir - Batın ~ Celal - Cemal

Dilerse Var eder, ki bu Zatıyla Tecelli edip ilk defa Kendinde Varlık vermesidir (Min Ruhi), varolursun.. ve dilerse, ki bu yine Zatıyla Tecelli edip Yokluk (Fena) vermesidir, ki kesintidir (Uyku, Bebeklik vb), yok olursun.. Ama Hayret et ki, O Rabb sana böylece, Zahir olurken Var olmamış, Batın olurken de Yok olmamıştır.. Yoksa bu O'nun Zatında ve Sıfatında (Kudret), Kesinti demek olurdu ki basitçe Alem'in ve Senin Yaratılışında-n bunun olmayacağını apaçık görebilirsin.. Sıfat (Celal-Cemal) Tecellisindeki incelik şudur: Cemaliyle Tecelli eder, Manevi'dir, Maddi zannedersin, doyurur, Doyarsın.. Celaliyle Tecelli eder, Manevi'dir, Maddi zannedersin, Rızıksız bırakır, aç kalır sürünürsün.. Varlık-Zat-Hayat ise zaten ne doyma ile ne de aç kalma ile ilgili değildir; Senin gibi (Min Ruhi), zaten yemez içmez aç kalmaz, ama, Mutlak Gani'dir.. yiyerek içerek değil!.. ve Mutlak Münezzehdir.. yiyip içip de Doygunluğa ulaşarak değil!.. Anla!.. İşte Büyükler, O'ndan bir Ruh oldukları Sırrı Hakikatine erdirildiklerinden başka, Sıfat Tecellilerinin Azametinden Doygunluğa ulaştırılarak Nefislerinden halas kılınmışlardır.. yani Zati bir Kesinti Vehminden kurtuldukları gibi, Sıfatlarda Kesinti Vehminden de kurtulmuşlardır.. Onların Sevgilisi bitmez tükenmez!.. O, onların Veli Nimetidir! Yemeleri içmeleri muhtaç olduklarından değildir; Maddi-Manevi (!) Zevkdendir! Ebedi-Bitimsiz sürecek bir Kulluk Zevkinden!