Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Abdulaziz Bayındır - İbn Teymiyye - Mehmet Okuyan vb ~ Kuran ~ Tasavvuf ~ Şirk

"..Nereye dönerseniz Allah’ın Vechi işte oradadır.." Bakara 115

Şimdi bu Ayet'de Panteizm mi kastediliyor ?..

"..Şah damarından daha Yakın.." Kaf 16

Şimdi bu Ayet'de Şirk var mı ? Ki "Bir ben vardır ben'de benden içeri" denildiğinde bu kadar pervasızca yalanlayarak Şirkle İtham edebiliyorsunuz ?

"Siz hiç düşünmez misiniz ?" Nahl 17

Özelde "Fususul Hikem" için Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu Kitap Allah'ın Resulündendir deyip ikaz ettiği halde sizin bütün Tasavvuf Ehlini ve Tasavvuf'u Yunan Felsefesine Panteizme Yahudilere Hristiyanlara İslam'dan başka her şeye İsnad etmeniz, "Allah'tan Korkmaz Kuldan utanmaz"lık değil midir ?; tam bir Müşrik İnkarı Kafir İnadı değil midir bu sizinkisi ?

"...Kendilerine bir iyilik dokunsa «Bu Allah'tan» derler; başlarına bir kötülük gelince de «Bu senden» derler.." Nisa 78

“Allah her şeyi ihata edendir” Nisa 126

Şimdi bu Ayet'de Allah'ın bir Kılığa girdiği mi kastediliyor ?

Siz aslında bizzat kendiniz bunca sayısız Ayetlerin "Lafzına" göre Allah'a "Gizli Şirk" içinde İftira etmiş olmuyor musunuz ? Size göre Kuran'da da Şirk var mı ?..

De ki: 'Eğer Rahmanın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum.' Zuhruf 81

Mesela bu Lafız, sizce uygun mu ? Böyle söz söylenir mi !

“Âdem'e secde edin” Bakara 34

İnsan'a Secde he ! Hiç İnsan'a Secde olur mu vay zındıklar !

İşte sizin İftiralarınız ! Bu İnadınız, Yalanlayarak Sözleri hiç Düşünmek ihtiyacı hissetmeyip Şeytanca İftirayı seçmedeki Israrınızla bilakis siz Müşriklere Kafirlere benzemektesiniz de farkında değilsiniz !

Erkek ve kadın müminlerin, bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da, "bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Nur 12

Onu duyduğunuzda "Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır..." demeli değil miydiniz? Nur 16

"Siz hiç düşünmez misiniz ?" Nahl 17

"«Sen mü'min değilsin» demeyin. İşte Allahın katında bir çok ganimetler vardır." Nisa 94