Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Hz Peygamber ( sav ) ~ Zalimler ~ İfrat-Tefrit ~ Siyaset ~ Cenab-ı Hakk'a İttiba ~ Kulluk

Hz Peygamber (sav) Zalimlere Zorbalara o Kibirli Müşriklere genelde zannedildiği gibi "Siyaseten" değil, onlarda da kendilerinde göremedikleri Hakk'ı görebildiği için Sevgi Saygı Sabır göstermiştir ! Aynı Hakk'dan dolayı yeri geldiğinde de Zulümlerine son vermekte yine tereddüt yaşamamıştır ! Ahir olan Zamanımızda Müslümanların genelinde (!) Hakkı Müşahede değil "Siyaset", "Dünya Telaşı" hakim olduğu, ne yazık ki "Saygı, Sevgi, Sabır; Cenab-ı Hakk'a İttiba !" geride kaldığı için Sünnet'in Hakikati olan "Tasavvuf" da bu yönüyle işlevi elbette Hakk olarak yerine gelmemektedir ! Ya İfrat Tefrit ya Siyaset !

"..Ona (Firavun'a) kavl-i leyyinle=Yumuşak bir sözle (tatlı, yumuşak bir tarzda) hitap edin.
Olur ki aklını başına alır yahut hiç değilse biraz çekinir.."
{ Taha 44 }

Allah onların kalplerinde ne var, ne yok pek iyi biliyor;
onun için sen onlara aldırma,
kendilerine öğüt ver
ve onlara kendileri hakkında
beliğ, açık, tesirli, güzel söz söyle.

{ Nisa 63 }

"İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler.."
{ Ali İmran 119 }

"..Size selam veren kimseye,
dünya hayatının menfaatini gözeterek,
“Sen mümin değilsin”
demeyin.
Allah katında çok ganimetler var.
İslâm’a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz.."
{ Nisa 94 }

"..nefslerinizi temize çıkarmayın.
O, kimin takva sahibi olduğunu iyi bilendir..”
{ Necm 32 }

"..Azabımı dilediğime isabet ettiririm.
Ve rahmetim her şeyi kuşattı.."
{ Araf 156 }

"Ki O, her şeyin yaratılışını en güzel yaptı.."
{ Secde 7 }

"..kendini müstağni gören kimse..
Sen ona ilgi gösteriyorsun!"
{ Abese 5 , 6 }

"..A'ma'da idi.."
{ sav } 


"El An öyledir."
{ Ali (kv) }

"İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz.."
{ Ali İmran 119 }

"..hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah’ın Vechi (Zat’ı) işte oradadır.."
{ Bakara 115 }

"..Onları gördüğünde bedenleri (görünüşleri) hoşuna gider.
Konuşurlarsa, sözlerini dinlersin.."
{ Munafıkun 4 }

Gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.
{ Necm 17 }

"Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü."
{ Yunus Emre (ks) }

Sabah akşam, O’nun Vechi'ni (Zat’ını) isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme! Kalbini zikrimizden gâfil kıldığımız ve hevasına (heveslerine) tâbî olan kimselere, işinde haddi aşmış olanlara itaat etme!
{ Kehf 28 }

Sa'd Ibnu Ebi Vakkas (radiyallahu anh) anlatıyor:
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam), ben yanında otururken, bir grub insana ihsanda bulundu. Ancak onlardan benim daha çok hoşlandığım birine hiçbir şey vermedi. Ben: "Falanca ile aranızda ne var (ona niye vermedin)? Allah'a kasem olsun, ben onu mu'min görüyorum!" dedim. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Müslüman (görüyorum de!)" buyurdu. Sa'd (dayanamayıp) bu kanaatini üç kere soyledi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) da her seferinde aynı şekilde karşılıkta bulundu. Sonuncu sefer şunu ekledi: "Ben, nazarımda daha sevgili olana hiçbir şey vermezken, yüzü üstü ateşe düşeceğinden korktuğum insanı kurtarmak için ona ihsanda bulunurum (ihsanda bulunmam sevgime ölçü degildir)"

{ sav }

"..Arifler, âlemdeki kibirli ve zorbalara -onların dış varlıkları bakımından değil, kendilerinde ortaya çıkan nitelik nedeniyle- tevazu göstermişlerdir. Çünkü onlar her şeyde Hakkı görür. Hatta karşılaşma esnasında selamlaşmada eğilirken de durum böyledir. Bazen ârifler, selamlaşırken kardeşlerine eğilirler ve önünde eğilinen şahıs da buna sevinir. Mutluluğu ise, kendisini bilmeyişinden kaynaklanır. Çünkü bu cahil insan, onunla karşılaşan arifin önünde eğilmesinin ve rükû etmesinin kendisinin hak ettiği yükseklikten kaynaklandığını zanneder. Yabancıların geneli ise, farkında olmaksızın, bilgisizliğe bilgisizlikle karşılık vererek, adet ve örf olarak bu davranışı yapar.."
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Sende önce bunlar olacak bu mertebeleri almış olacaksın, bunları anlıyacak İrfan'a ulaşıcaksın, yani önce sende Hakk görünecek ki sonra Kafire Hakkını bildirebilesin ! Sen'de daha Hakk'a İttiba yok ki, Kafir'de Hakkı göresin be kardeşim.. Sen Mümin'de görebiliyor musun ki zaten ! Sen'de Hakk yok ki sende ! Geçtim Kafir'de bile görmeyi !