Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ruh ~ Kalp ~ Nefs

O, Zâtında Büyük, Zâtında Sevgili, Zâtında Yücedir ve tüm bu Sıfatında Sınırsız Sonsuz büyüktür ; Tecellileri ise Yaratılışın meydana gelebilmesi Muradıyla Tenezzülü olduğu için, Mutlakiyetinde Kendisiyle Sınırlanmıştır. Ama Nefs'e yine Az'ı çok, Fazla'sı bile az gelir; Rabbisini delicesine kör olmuş bir arzu ile acayip hallere girer de kendisine sığdırmaya çalışır. Halbuki O'nu Sıfatıyla Kulunun ancak Rahmet ettiği Kalbi sığdırır, Zâti Vahdet'de de ancak yine O'ndan olan Ruhun ( yani Saf Kendimizin, Öz Zâtımızın ) payı vardır. Yoksa Nefs, Beden, Eşya, Dünya, O'nu hakkıyla nasıl bilsin nasıl şuuruna ersin !