Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İnsan Bilinci ~ İnsan ~ Nefs-Doğa ~ Fıtrat-Yaratılış ~ Evrim Teorisi ~ Eşref-i Mahlukat ~ Ahlak ~ Felsefe ~ Din - Tasavvuf

Kendi Düşüncenden dahi olsa, harhangi bir fikrin Olumsuzlanması İnsan Bilincinin kanıtıdır. Eğer olumsuzlama Bilinçli görünmüyorsa Nefs'tendir, yani İnsanın Hayvansal Doğasından..; Kıskançlık-Hased ve Yaltaklanma, Hırs vb gibi.. Bu iki birbirine zıt durum ise İnsan Fıtratının Varlığının Kanıtıdır. Bu "durum"un reddedilmesi olumsuzlanması Akli yönden "Çelişki"ye benzediği içindir.. Kamil İnsan Fikir Üreten, Düşünen olmasa dahi, Nefsine (Ego) - Hayvansal Doğasına karşı çıkabilir durumdadır; Yani "İnsan" mükemmel olmasa da herhalükarda Bilinçlidir. Biz Evrim Teori'sinin ve özellikle Tarihselciliğinin İnsan'lara sanki mutlak gerçeklermiş gibi dayatılmasını olumsuzluyoruz; dinî bağnazlık ne ise bizim için Evrim Tarihselciliğinin mutlak gerçek tarihmiş gibi dayatılması da aynı öyledir. Evrim Teorisinin kendisinin "Mutlak" Gerçek gibi sunulması ve dayatılmasını ise şimdilik, birbirleriyle ihtilaf içinde olan Evrimci Bilim Adamlarına bırakıyoruz. Sözümüze dönersek; Adem'den (as) sonra İnsan ne kadar hayvanlaşmış ve şeytanileşmiş olursa olsun söz ettiğimiz Asli Fıtratını Yaratılışını hiçbir zaman kaybetmemiştir, kaybetmeyecektir. Hatta, İnsan'ın Suret'i ve Delisi dahi Özel bir konumdadır, Sırrında, Eşref-i Mahlukattır.. "Ahlak", Nefsine, Hayvansal "Doğa"sına uymamak ve Bilinçli olmakla derecelenebilir. Bu sözlerimizde Hayvanların aşağılanması söz konusu değildir çünkü onlar Fıtratlarından çıkmazlar; - "İstisna", her alanda ve durumda mümkündür- Bazı İnsanların hayvandan aşağı düşmeleri yaratılış gayelerinin dışına çıkmalarıdır; bütün anlamlarıyla Ahlaksızlaşmasıdır. Nefsini bilen Rabbini ( Ve Aşkın İlah'ı ) Bilir; Kendini tanımayan "İnsan" asla Kamil olamaz.