Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Aristoteles ~ Felsefe - Tasavvuf

Modern Batı Bilimi ve Felsefesi Aristoteles'deki Feyz sayesinde bugüne gelmişken, Aristoteles'deki İlahi Edep ve Tenzih'e ne Bilim Adamları ne de Felsefeciler kesinlikle ulaşamamışlardır. Aristoteles'in Platon'un görüşlerini reddetmesi dahi Tanrı'ya karşı Gayretinden ve aşırı Tenzih'inden kaynaklanır. Çünkü İdealar'da (Platon belki öyle kastetmemiş olsa bile) o, İlk Hareket Ettiricilik Sıfatını verdiği Tanrı'ya (Tek İlah'a) karşı gizli bir Şirk bulunduğunu sezmiş, aldığı bu gizli Şirk kokusu (Teselsül vb) sebebiyle Töz'leri Madde'lerine bağlı olmak kaydı dışında (görülür alemin haricinde) reddetmiş ve Alem'i de Töz'ler ile birlikte ancak Tanrı'ya bağlı görmesi sebebiyle Ezeli saymıştır. (Onun Yunan Tanrılarını gerçekten kabul ettiğini zannetmek onun hakkında şu bahsettiklerimiz noktasında çok çocuksu kalmaktadır) Nübüvvet Bilgisinden mahrum olmasına karşın yani (Ayan-ı Sabite, Tenzih-Teşbih dengesi vb) Tasavvufi İlim ve Kemal'den eksik bulunmasına karşın ondaki bu saf Edep ve Tenzih fazlasıyla Övgüye layık ve İlahi'dir; Allah hatalarını bağışlasın, ondan Razı olsun, Selam olsun! Dediğimiz gibi ondaki bu Saf Tenzih Edep ve Feyz, onlar sayesinde bugüne gelmiş Batılı Modern Bilim Adamları ve Felsefecilerde (Eski Yunan Filozofları dahil) kesinlikle bulunmamaktadır! Onlar burada bahsetme imkanı bulamadığımız pek çok hususta da onu kesinlikle anlamamış ve çoğunlukla da kendi zanlarınca yanlış yorumlamışlardır; Onların Aristoteles'in Tanrı hakkında verdiği Bilgilerden yorumlayarak söylemekten çekinmedikleri "Tanrı cüzzileri bil-e-mez" sözleri de zannedildiğinin aksine, ondaki bu aşırı Tenzih'ten kaynaklanmaktadır, herhangi bir anlamda Bilgisizlik atfetmekten değil. Şunu da bir not olarak belirtmeliyim ki Batılıların elde edebileceği en yüksek İlmi Kemal Aristoteles ve Platon'un tek başlarına değil birlikte okunmaları incelenmelerinde gizlidir. Hakiki Kemal'in Hazinesi ise nerede bulunmaktadır onu tekrar belirtmemize gerek yok ve fayda da yoktur; görenedir görene, köre nedir köre ne!