Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir zaman geçmedi mi..

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir zaman geçmedi mi? { Dehr 1 }

“Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin, cennette yerleşin.." { Bakara 35}

Ve andolsun ki Âdem (a.s)’e ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu, azîmli bulmadık. { Taha 115 }

"..ikisinin (ayağını) oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden çıkardı. Ve: “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma vardır.” dedik.
{ Bakara 36 }

Sizi Biz, değersiz bir sudan yaratmadık mı? { Mürselat 20 }

Öyleyse akıttığınız meni nedir, gördünüz mü (ne olduğunu idrak ettiniz mi) ?
Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz?
{ Vakıa 58-59 }

"O ki, sizi çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir edendir. Sonra da siz, şüphe ediyorsunuz.
{ Enam 2 }

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.” { Araf 172 }

Ve Allah, sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi, işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassası (sahibi) kıldı. Umulur ki; böylece şükredersiniz. { Nahl 78 }

Ve o gün cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün tezekkür eder (düşünüp, hatırlar) , bu zikrin (bu hatırlamanın) ona nasıl (faydası) olur ki? { Fecr 23 }

Dedi ki: «Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?» Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık,
sayanlara (Hesap tutan Melekler) sor." Buyurur:
"Ancak az (bir süre) kaldınız, eğer gerçekten bilseydiniz!"
{ Müminun 112 ,113 ,114 }

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. { Duha 1 }

Sen bilemezken, doğru yola eriştirmedi mi? { Duha 7 }