Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Tasavvuf ~ Şekil İbadeti ~ Zahir - Batın

"Gönülden boyun eğerek Allah için namaza kalkın." Bakara 238

Kim Allah'a gerçekten secde ederse, ebediyen başını secdeden kaldıramaz.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

"Ebû Hureyre diyor ki; dostum Hz. Muhammed, benim namazımı horoz gagalar gibi çabuk kılmamı, tilkinin bakındığı gibi namazda, sağa-sola bakınmamı ve maymun oturuşu gibi oturmamı yasakladı." Tayalisî, Ahmed

"Hz. Peygamber yine şöyle buyuryor: "Hırsızların en kötüsü , namazından çalan kimsedir. Ashab dediler ki; Yâ Resûlallah! Bir , insan namazından nasıl çalar?" Buyurdu ki;: Rüku' ve secdelerini, tam yapmayarak." Ibn Ebî Şeybe 1/89/2

"Hz. Peygamber (S.A.V.) namaz kılarken, göz ucuyla, rüku' ve secdede belini doğrulmayan birini gördü. Namazı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: Ey cemaat! Rüku' ve secdesinde belini doğrultmayan kimsenin namazında hayır yoktur.' "
Ibn Ebî Şeybe 1/89/2

"Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu: Rukü'da ve secdede, sırtını doğrultmadığı (düz tutmadığı) sürece kişinin namazı sahih değildir." Ebu Avâne. Ebû Davud

Özel secde ancak namazda kabul olur,
ki bu kalbin secdesidir.
Her kalbin secdesi de bilgisi ile sınırlıdır. Bilgisi de kendisine hakkın tecelli etmesi miktarıyla sınırlıdır.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

"Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar" Mearic 23

Dağların da üstündeki yüce zirvelere olan teceliyat-ı ilâhiyeye bir bak!. Bil ki!.. O görenlerin, daima nazarları o zirvelerdeki tecelliyata olur. Alçalmada yücelik olmasaydı, yüzlerimiz, görüneni gözler ile aramakla alçalmazdı...
İşte bundan dolayı Allah bize, secde etmemizi emr etti...
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Zahir ve batın, birbirinden ayrılmayan ikiz kardeşlerdir.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }