Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Allah'ın Konuşması.. ~ Elest Bezmi

Rabbimiz Dilsiz değil.. Musa'ya (as) Seslendi, onunla Konuştu. Sessiz olmadığı, Ses dediğinin kendisi O'na ait olduğu gibi, Suret'in kendisi de O'na aittir.. Suretiyle öyle bir derecede Dağa Tecelli etti ki Dağın yaratılışı ortadan kalktı, Sesiyle aynı derecede Musa'ya (as) Tecelli etse, Mana ne olurdu! Bu konuşmadan, Murad ne olurdu! Onun Görmek istemesi Peygamberliğinden hariç bir görmek istemekti, yani dünyevi yaratılışının kalkmasını istemesiydi! Elest Bezmine dönmekti! Öyle değil mi, o toplanmada Ruhlara hiçbir Mana hiçbir Murad, hiçbir Sıfat hiçbir Tecellisi, Perde olmamıştı ya!