Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Panteizm - Putperestlik - Şirk

"Şirk" İnsanların İlahi olanı, yani Uluhiyet'i, neye verdiklerine göre belirlenir.. Kutsallığı şeylerle Vesileler olarak Kayıtlanmadan Belirmesi bakımından değil, "Mutlak" olarak neye ya da nelere Kayıtladıklarına göre.. Yani "işte Şu İlah'tır-İlahlardır" veya "Şunlar Kutsallığın Mutlak Kaynaklarıdır" şeklinde.. Mesela Panteist'ler; İlahi olanı Alem'e Mutlak olarak veriyorlarsa, "Alem" sadece bir İsim'den ibaret olduğundan, kastedilen: "her bir şey" olur.. Halbuki hiçbir şey, Uluhiyeti ve Kutsallığı Kendi başına Taşıyamaz.. Dolayısıyla onlar henüz İlahi olanın Nispetini bırakın, İlahi olanın, Kutsallığın "Kendisi" hakkında bir Düşünceye varamamışlardır.. Onların Şirklerinin sebebi, Cahillikleridir.. Putperestler ise, Kutsallık hakkında Cahil kalmalarından öte Zalimdirler.. Çünkü İlahi olanı her bir şey'e Nispet etmenin ötesinde Kutsallığın Vesileler olarak Belirimlerini Canlı Mahluklarda dahi görmezden gelip, bazı taştan topraktan yaptıkları türlü Cansız Nesnelere "Mutlak" olarak Kayıtlamışlardır.. "Kutsallığın Kaynakları olarak" bizzat onları görmüşlerdir!.. İlah'ı değil!.. "Bazı" Putların Seçilip Büyük Tutulması bundandır.. Veya bir Beşer'in Peygamber olarak yaratılmasını bırakın "seçilmesini" dahi kabul edememeleri bundandır.. Onlar gerçekten Zalimlerdir.. İki gurup Cahillik bakımından birdirler.. Fakat Şirk sadece Bilgisizlikle açıklanamaz.. Çünkü çok Müstesna Felsefeciler ve Uzakdoğu Bilgeleri vardır; sayıları çok çok az olsa da.. Örneğin: Bazı Eski Uzakdoğu Bilgeleri -Mesela "Lao Tzu"- Nübüvvet'den yani İslam'dan habersiz olmalarına, yani Uluhiyet Hakkında Bilgisizliklerine rağmen, İlahi olanı Belirimleriyle her şeyde Görmekle beraber İlahi olanın Tekliğini-Kendisini-Zatını hiçbir şeyle Kayıtlanamaz, İdrak olunamaz olarak İfade etmişlerdir.. Tabi ki bu Şirk ve Cahillik olmamakla beraber, "Kemal" de değildir!.. Her Kavme bir Resul gönderilmiş olmasını ve Özel Velayeti düşünürsek bunda çok şaşılacak bir şey de yoktur.. Zaten: Allah ancak Allah ile bilinir! Hiçbir şey O'nun bilinmesindeki Kemal bakımından "Hakikat-i Muhammediye"ye de denk olmaz!; yani Belirim bakımından Hz Muhammed'e (as)!