Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

"Quantum" ve Tasavvuf..

İlim de Nur'dur, fakat Işık Suretinde değil.. Ve Bilene, her bir İsim diğerinin aynı ve Zatının Aynıdır.. Onun için, "Kemal" ne Tenzih ne de Teşbih'te değildir.. Hiçbir şey O'na benzemez; "O" İşitendir, Görendir.. "Quantum" Işıltılı Parıltılı olduğundan ilgi çekiyor, İslam'da İlim'in de "Nur" olması Mantığı onlara gelemiyor o yüzden, ki gelmez.. Çünkü onlar İlim'den de yine parıltılı ışıltılı olanı isterler, O'nu isteyemezler.. Hani belki Kudret Alemi diyelim ama "Çocuk Hayalleri" gibi olan boyuttan.. Bu yüzden o şekilde ne Kemal olabilir ne de Birlik Teklik.. Hiçbir şeye benzemez ve İşitendir Görendir Sırrı her daim Muhammedilere Özel kalacaktır, Avam (Müslüman görünen veya Kafir olsun farketmez) ondan bir koku dahi alamaz.. Işıltıyı Bilgiyi Sureten geçicek, Tenzihi Teşbihi geçicek de Kul olacak, Fena'yı aşıcak Beka, Tevhid'den Vahdet'e gelecek, Kul Makamında kalacak İlahir.. buna hiçbir şekilde imkan yoktur.. Muhammedi olmadan (Fakat bu "Laf" - "Slogan" olarak değil!) , yani Son Nebi'ye (as) tam Sıdk ile tabi olmadan, İmkan (İzin) yoktur.. Onlar (Halk) kendi Zanlarınca İbadet ederler, hep böyle olmuştur.. o İbadetler Kamillerin İbadetleri yanında Gaflet Günah gibidir.. Neyse uzatmayalım.. Arif olan (!) anlar..