Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Müslüman "Evrimci" Kardeş'e, anlat anlatabilirsen!

Işık (Nur) hem dalga hem parçacık özelliği gösterdiğinden Quantum Düşüncesindeki "Varlık Tasavvuru" Temel'de (!) "Zan Sahibi İnsan" için bir Sorun teşkil etmez.. Fakat "Evrim" Temel'de, "Zan Sahibi İnsan"ın "Varlık Tasavvur"u için, büyük bir "Sorun-Çelişki" teşkil eder ve Öz'de bir "Kemal" barındırmaz.. Neticede "Varlık" onun gözünde "Allahsız" olabilir.. "İnsan", İlahi (Min Ruhi) bir Öz taşımayabilir, "Dini bir Ahlaki Temel" bağlantısı kurulmaksızın "Varlık", "Rastlantısal, Kimyasal Tepkimeler", "Devinen Madde Yığınları" olarak yorumlanabilir.. Tabi bu Keşf Sahibi Kamil İnsan için değil "Zan Sahibi Cahil İnsan" için, Zannında Vehminde böyle olabilir.. Ki bu, elbetteki "İnsan" için Ahiret'e dönük hem Kişisel hem de Dünyevi Gelecek-Gelenek açısından Kültürel Toplumsal olarak büyük "Sorun"lar barındırır.. Fakat gel de sen bunu "Varlık" açısından hiçbir "Gerçek" Temellendirme yapamamış -ki Evrim Temel'de yetersiz, problemli ve çelişkili olduğundan bu Temellendirme asla yapılamayacaktır- ama yapamadığı halde "Kuran'da şu Ayet şöyle de anlaşılabilir" nevinden geçiştiren Pek bir "Allahlı" (!) İman sahibi, Akıllı geçinen Müslüman "Evrimci" Kardeş'e, anlat anlatabilirsen!