Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Nefs - Beden - Ruh İlişkisi ~ Min Ruhi..

Ruh'un Beden'de oluşan Acı'yı Algılaması, hayvan, çocuk ve yetişkin İnsan Beden'inde Aynı'dır, değişmez. Beden'de oluşan diyoruz, çünkü Bedenin Uyuşturulan bölgesinde Acı Hissedilmez; veya Uyuşan Bacağını Hissetmezsin. Fakat Nefs'in Acı'ya Tepki vermesi, değişmektedir: Hayvan'a hiçbir şekilde anlatamazken, Çocuğa Anlatsan da Ağlar ve Korkar.. Yetişkin Bedenine Sahip Nefs'in Tepkisi ise değişiklik gösterir.. Nefs Acı'yı Hissetmesinde değişmese de, Akıl Ruh'a ve Nefs'e Telkiniyle onu Teskin edebilir.. Fakat Ruh Nefsine Uyarak onu dinlemeyebilir, veya Akıl onu İkna edemeyebilir.. Nefsine ve Aklına (ki Akıl İlim Sıfatından bir Tenezzüldür) Malik Ruh ise, onların kesintisine-nakıslıklarına veya değişen durumlarına karşın Beden yoluyla Maddi veya Manevi-Psikolojik olsun tüm Acı'lardan Soyutlanabilir.. Ya da, Yaratıcısı, O'nun Nefsini ve Bedenini çeşitli şekillerde Kesin olarak koruyabilir.. Fakat Ruh'un Allah'da (cc) bu Bedeni ve Nefsi Korumadan öte, Soyutlanabilmesinin de kaynağı Özel Konumu, Kendinde bir Hususiyeti vardır.. O (Min Ruhi) Aslı itibariyle Soyut'un ta Kendisi ve her şeyden Münezzeh'tir.. Çünkü Maddi Manevi olsun Acı veya Lezzet (vb), Sıfat Tecellilerinden bir Tecelliler olup, Ruh ise, Zati Tecelliden İbaret Saf Varlık'tır, Öz Vücud'dandır (Min Ruhi)..