Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Allah Kuluna Yetmez mi..

Bir Kul'a Allah'ın Varlığı, Zâtı, sırf Var olduğunu bilmesi Yetmez, Gönlü bu bilmeyle yatışmaz ise, ona maddi olsun hatta Manevi olsun hiçbir Lütfu, Nimeti, Dünyayı verse hiçbir şekilde yeter gelmez, Râzı olmaz; şükründe hamdinde bile gizliden nankörlük olur onun.