Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ruh / Nefs / Sır

İnsan'ın Kendi'ne yabancılaşmaması, Ruh'u O'ndan, O'nda olmasındandır. Zira Nefs'i ile övünmesi, Ben-lik etmesi de bu Sır'dandır, bunu Bilmediğindendir. Bilseydi zıtlığa düşmez, hiçbir şey ona yabancı gelmez ve Övüncü sırf Alemlerin Rabbi, her şeyin Yaratıcısı ile olurdu.