Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İlim

Kul Âlim ile Ârif olunca, görür İlim Zâtının aynıdır.