Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

"İnsan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım"..

Her bir İnsan'ın müstakil bir Alem olması "Alem" İsminin Sırrıdır; Zira Alem çokluğa işaretten ibaret olan sırf bir İsimlendirmedir; kendine ait müşahhas bir Varlığı yoktur. "İnsan" ise yine çokluğa işaret "Bir" İsimlendirme olması yanında Zatında (Ruhunda) ve Nefsinde (Sıfatlarında), ve hem de Hayvan-lar'dan Farklı olarak Zahirinde de, Batınında da kendine ait son derece müşahhas, ve de "Çokluğu Kuşatıcı", Özel bir Varlığa sahiptir. Yani "İnsan" Varlığın Sırrı Cihetinden Zikredildiği Mertebeye Layık ve Özel Tecelliye Mazhar Tek Mahluktur: "İnsan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım"...