Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Birlik / Teklik / Tasavvuf - Şatahat

Suret'de Tecelliler "üç boyutlu" film izlemekteki gibidir.. "Birlik" hakkındaki sözlerin (Şatahat) çoğu bu tür Tecellilerde Nefsi Zevk'e Kapılmışlıktan peyda olur.. Zevkinde kalır; Ötesini düşünmez, İstemez.. "Ruh" hakkında zikredilen çoğu Nakıs Bilgi de Suretteki bu Tecellilerde Takılmış Nakıs İlim Ehlinden oluşmuştur..

Haklı-Haksız, Alim-Cahil, Kamil-Nakıs ayrımlarının kaldırıldığı Sözler de Fiil'de Tecellilerde Takılanlardan peyda olmaktadır..

Hal Ehli içinde de Tecellilerde takılmışlıktan kaynaklanan nakıs İddilar Zanlar bulunur.. Hallerini Sıfat'a benzetmek, Sahv'dan hiç haberi yokken Şen'den bahsetmek vs..

Söylenecek söz bitmez, ama hepsini "Basit ~ Duyularda ~ Tecelliler'e Takılmak", "Pireyi Deve yapmak" olarak özetleyebiliriz..

Pirelikte takılarak ısrar etmenin anlamı yok, Develikten vazgeç !..

Her "Birlik"ten söz eden böyle Takılmışlardandır demek ve Nakısların peşinde onları düzeltmek için koşmak veya devamlı bunları Yermek de aynı bu Sözlerdeki gibi bir Nakıslıktan kaynaklanır.. Allah Cehaletten İlim'e, Nakıslık'tan Kemal'e ulaştırır, dilediğini de derecelerle yükseltir.. Büyüklerin bazıları vardır, "bütün" Ümmet'i (İnsanları), Tasavvuf Ehlini-Sufileri, Zaman'ı, öyle bir kuşatıcıdır ki sen sana göre olan Marifet Körlüğünden ve Gizli Riyaset Tutkundan onda nakıslık görürsün, fakat o Kamil bir söz, Kamil bir Tavırdır..

Allah doğruyu söyler ve doğru yola iletir !..