Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Aracı - Şirk ~ Tasavvuf - Kuran

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Kuran-CI'ların "Allah'ın Yardımını" Şirk, Aracılık gören o cahilane anlayışlarının tam aksine, Ayet'de Allah'tan bir Veli isteniyor, ve Allah'tan değil, hem de "gelecek" olan (!) bir Veli'den medet umuluyor! Keramet konusunda da onların anlayışlarının tam aksine olarak Kuran'dan bir örnek verirsek : Ve kafile (Mısır’dan) ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi: “Bana 'bunuyor' demezseniz, gerçekten ben Yusuf’un rayihasını duyuyorum.” (Yusuf 94) Gördüğünüz gibi Yakup (as) Yusuf'un (as) kokusunu onca mesafeye rağmen almakla Allah olmadığı gibi (!) Şirk'e de girmedi!