Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Putperestlik

Putperestler somut olsun soyut olsun taptıkları Çok olan şeylerin ne Resmini ne Manasını ispat edebilirler.. Halbuki Alemin Kendisi (resimler ve manalar; yani çokluk) her şeyiyle eşit miktarda her yönden Tek ve Bir olan'ın Resmi ve Manasını ifade eder.. Bilgi ise Taptığın (Bir), Öğreten muhakkak ki Tektir Birdir zira Bilgi diye Bütünden (Birlik) ayrı bir şey yoktur; zira cahil olduğunu da iyi bilirsin, halbuki Alem Cehalet kabul etmez.. Sevgi ise Taptığın (Bir), Seven-Sevilen muhakkak ki Tekdir Birdir zira Bütünden (Birlik) ayrı bir şey yoktur.. Dolayısıyla Put ve Putlar yoktur.. Düşünebilir misin bir Doktor çıksın "Hepinize Şifa veren ve bütün Tıp İlmini bilen benim" , veya bir Aşık veya Maşuk çıksın da herkes benim sevdiğimi sevecek, bütün sevgilere layık benim sevgim sevgilimdir, sevgiyi bilen O'dur!" filan desin.. Halbuki bu Sıfatlar Tek ve Bir'dir ve Tapılan Putları Şahısları filan yoktur Alemde, aksine bütün anlamları ve resimleri ile çokluk (Alem) muhtaçtır.. O halde Putperestlik zaten hiç yoktu ki İddiası veya İspatı olsun.. Çünkü Tapılan hep O idi, "ancak" O idi! Anladıysan bu Mananın içeriğinde "Putperestlik" bir Derinlik değil tam Aksine sığlık bayalık ve cehalet, yalan içerir.. Halbuki bunlar Tek ve Bir olanın ancak Cezaları ve Tuzaklarıdır.. Onun için kendini Alim zannetme O'na bir eksiğini gösteremezsin; sen Nefis, Ben-lik, Hırs Putundan kurtul önce!