Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Mutlaka sana hitap etti, fakat sadece sana söylemedi..

Peygamber (sav) sadece sana veya belirli bir zümreye gelmedi.. Her meşreb'den bütün İnsanlara gönderildi.. Dolayısıyla mutlaka sana hitap etti, fakat sadece sana söylemedi. Onun için Onun Himmeti her Mertebeyi kuşatır.. Sen Ona uyarsan, Ayırıcı olmazsın, ona göre Kuşatıcı olur, anlarsın, kuşatıcı söz edersin.. Aksi halde Ucb Kibir sahibisin demektir.. Kuran da öyledir, zaten Peygamber (as), Resul, Vahyin Emrin ta Kendisidir.