Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Nefs ~ Akıl ~ Ruh ~ Sır

Nefs karmaşık, Akıl apaçıktır; Ruh (Saf Sen) bu varlıkları arasında Nötr'dür.. Vehim kuvvesi ile Akıl dolaşık hale gelebilir; bu Nefs'e yansır, etkisi Nefs'te hissedilir.. "Etki" Ruh'un Kendisini Bilmesi ölçüsünce Etkisizleşir.. Kalp, Alemi içine alan Şahsi Alemindir; Zihin ama Duygu da içinde.. Ruh'a (Saf Ben) göre başta "Düşünce" olmak üzere bunların hepsi "Kesif"tir; o yokluk hiçlik demek kaba kalacak ziyadelikte bir Latiflik'dir.. "Min Ruhi".. Bunlar Sır olduğundan Tanımları Keşf olmaksızın Kelimelerle mümkün olmaz, ve anlatmakla kuşatılmaz, ama Bilirsin.. Mesela "Ruh taşımak" derler halbuki Ruh Kendinsindir; lakin Ruh Kendi Kendine başkasıymış gibi bakabilir.. Halbuki o Zat'en "Sen" olduğundan yine zat'en Sen'dir.. Gibi..