Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

O sadece Kudreti ile değil, İlmi ile de Üstündür..

O sadece Kudreti ile değil, İlmi ile de Üstündür.. İnsan Kudreti ile Üstün olduğunu zannedebilir; çünkü ya Kudretine aldanır Cahil kalır, ya Zayıftır İlmine aldanır.. Yani Ben-lik'lerine aldanırlar.. Uluhiyet (İlahlık) Mertebesinde ise her İsim-Sıfat Tam olduğu gibi birbirinden de Ayrı bulunmazlar; İlah Tek ve Bir'dir.. İman Sahibi bunu Gayb olarak Sezer.. Müşahede Sahibi Kamil Kul ise bunu Apaçık Müşahede eder ve Kudreti de İlmi de İlah'ın Zatına mensub olur.. ne Zatı ne Sıfatı, Benliği O'ndan Gayrı bulunamaz.. Vehim Sahibine gelirsek.. Hakikat'den Vehmi sebebiyle Emin olamaz o.. İman edemez ki Müşahede edebilsin.. Hem Cahil kalır hem Zayıf.. Allah'dan Gayrı düşmüştür o!..