Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Hakikat-i Muhammediye..

Vahid denirse Ahad denmiş olmayabilir ama Ahad denirse Vahid demiş olmamak mümkün değil. Muhammed'siz Muhabbet ve Bir-lik olmaması Biz'den yani İnsan-Ademoğlu'ndan Nihai Murad'ın (Kemal) Hakikat-i Muhammediye olmasıdır. Çünkü Muhammed'den (sav) Murad Biz'iz, Biz'den Murad Hakikat-i Muhammediyedir.. Bununla birlikte Kemal'den Murad genel için Mükemmellik olmayabilir.. Zira O Birliği Murad ettiği gibi İkiliği de Murad etmiştir.. Çünkü Celal ve Cemal Sahibidir, Tek ve Bir'dir.. İbn Arabi Hazretleri Zat İsmi için Vahidül Ahad'ı mümkün görmüştür.. Çünkü Allah İsmi'nin İşareti O'nadır.. O ise tenzih teşbih gerektirmeyecek şekilde Açık olandır, ve Gayr kabul etmek gerekmez..